Dotazník k odhalení poruch komunikace, jazyka a artikulace u dětí v období 5,5-6,5 let

Dotazník k odhalení poruch komunikace, jazyka a artikulace u dětí v období 5,5-6,5 let

Prosba na všechny rodiče dětí ve věku 5,5-6,5 let,  jako poděkování za vyplnění je pro Vás připraven na míru malý dárek ve formě pdf


Vážení rodiče,

AKL ČR spustila projekt – celorepublikový dotazníkový sběr, který je zaměřen na odhalení poruch v oblasti komunikace, která zahrnuje poruchy jazyka, řeči a sociální komunikace. Tyto poruchy jsou v populaci v tomto věku poměrně běžné, ovšem některé z nich zůstávají nezachyceny. To může být způsobeno nedostatečným povědomím o těchto diagnózách ze stran odborníků pečujících o dítě i nižší informovaností rodičů. Může se stát, že si odborníci nebo další osoby pečující o děti (učitelé i rodiče) některé méně výrazné příznaky nespojí s poruchami v oblasti komunikace nebo si symptomů nevšimnou či jim nedávají dostatečný význam.
Studie o výskytu těchto obtíží v populaci dlouhodobě chybí. 

Prosíme Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který má za cíl zjistit četnost těchto poruch v dětské populaci v ČR. Získaná data budou důležitá nejen pro oblast vědy, ale hlavně pro možnost lepší osvěty o této problematice mezi odborníky, ale i rodiči.
Velmi děkujeme za Váš čas, trpělivost při vyplňování a za upřímné a pravdivé odpovědi, které jsou klíčové pro dobré vyhodnocení.
K odeslání je potřeba vyplnit jen Váš email, všechny ostatní položky zůstávají anonymní.
Odesláním dotazníku souhlasíte se zpracováním uvedených údajů pro potřeby tohoto výzkumu.  Prosíme o vyplnění všechny rodiče i ty, jejichž děti nemají žádné obtíže.

Asociace klinických logopedů ČR.

 

Odkaz na dotazník zde

nebo zde si načtěte QR kód:  

k nahlednutí v pdf – zde

letáček pro rodiče do MŠ, ZŠ apod. – 

 

Jako poděkování za vyplnění dotazníku pro Vás kolegyně Mgr. Gabriela Melkovičová ve spolupráci s autorkou pracovních listů, hraček a pomůcek, zároveň ilustrátorkou Vendulkou Hegerovou připravily Dárkovou sadu pdf. s pracovními listy, omalovánkami a dalšími úkoly. Velmi děkujeme!

dárek ke stažení: zde

Průběžné informace: 

k poledni 25.11.22 je již vyplněno prvních 60 dotazníků, děkujeme velmi pěkně, jste skvělí!

k poledni 26.11.22 vyplněno 108 dotazníků, zatím všechny kraje válcuje Středočeský poměrem 73% ku 27% zbytku ČR, Ústecký, Karlovarský, Plzeňský, Zlínský kraj zatím ani stopa po datech

28.11.22 vyplněno 185 dotazníků, zapojili se již rodiče ze všech krajů ČR, moc děkujeme!

30.11.22 vyplněno 325 dotazníků, nejvíce dat je stále ze Středočeského kraje 59%, pak Praha 8,1% a MS kraj 7,6%.

2.12. se blíží počet  500 vyplněným dotazníkům, 55%  Středočeský, 14 % Jihočeský kraj, další kraje pod 6 %

6.12. odesláno 603 dotazníků, 57 % Středoč. kraj – 344 dotazníků, JČ 12% – 71 dotazníků, Praha 5,8 % (nejméně dat je aktuálně- Karlovarský kraj- 5 dotazníků, Ústecký – 6, Plzeňský – 6, Královéhradecký – 8)

12.12. vyplněno 840 dotazníků – děkujeme moc!

16.12.  vyplněno 1185 dotazníků

5.1. vyplněno 1366 dotazníků

k 1.3. máme přes 2000 odpovědí

22. 11. 2022

Zpět