Odborná komise AKL ČR

Odborná komise AKL ČR plní roli odborné autority profesní organizace klinických logopedů. Odbornou komisi tvoří členové AKL, reprezentující obor klinická logopedie svou přednáškovou činností a odbornými a vědeckými publikačními aktivitami v ČR i zahraničí. Odborná komise je vytvořena na základě návrhu rady AKL, který byl akceptován členským shromážděním AKL ČR 11/2015. 
  
Odborná komise AKL ČR je od 3/2020 ustanovena v tomto složení: 

  •        PhDr. Mgr. Lenka Dzidová, Ph.D.– koordinátor 
  •        Mgr. Barbora Červenková, Ph.D.
  •        Mgr. Lucie Kytnarová, Ph.D.
  •        PhDr. Jan Dezort, Ph.D.
  •        PhDr. Radka Horáková, Ph.D. 

Činnost odborné komise

 

  1. spolupráce s Radou AKL ČR při tvorbě adekvátních a odborně relevantních standardů péče v oboru klinická logopedie: 
  • oslovování odborníků z řad klinických logopedů, kteří budou zodpovědní za tvorbu konkrétního standardu péče pro danou diagnózu prostřednictvím pracovních skupin, do kterých budou zařazení odborníci z řad klinických logopedů a příbuzných lékařských a nelékařských oborů; 
  •  revize formální a obsahové stránky a iniciace úprav u stávajících i nově vytvořených standardů. 

2.       posuzování koncepce kurzů a vzdělávání, pomůcek a inovací v oboru dle požadavků Rady AKL ČR. 

3.       aktivní reprezentace AKL v zahraničí i v ČR.

4.       spolupráce s redakcí periodika AKL ČR. 

5.       spolupráce s vysokými školami na grantových projektech.  

6.       aktivní spolupráce s UZIS (překladu MKN, žádost o statistická data).

7.       na žádost Rady AKL příprava podkladů pro kultivaci nových kódů

 

  • Po dohodě s Radou AKL mají členové odborné komise možnost se účastnit vybraného kurzu