Výrobci a prodejci pomůcek: Malované logopedické pohádky

V knize najdete 20 pohádek, v nichž jsou vybraná slova nahrazena obrázky. Pomáhají k upevnění výslovnosti, rozvoji slovní zásoby, jazykového citu, sluchového a zrakového vnímání, čtenářských dovedností.

 


Kniha Malované logopedické pohádky je určena logopedům, pedagogickým pracovníkům, rodičům a především dětem. Je vhodná pro děti předškolního i mladšího školního věku s narušenou komunikační schopností, ale rovněž ji mohou využít děti, u nichž chceme podpořit rozvoj řeči.

V knize najdete 20 pohádek zaměřených na upevňování správné výslovnosti těch hlásek, které dětem způsobují nejčastěji obtíže. Jedná se o hlásky Ď, Ť, Ň, Č, Š, Ž, C, S, Z, D, T, N, L, R, Ř.

Pohádky, v nichž jsou vybraná slova nahrazena obrázky, pomáhají k upevnění správné výslovnosti, podporují rozvoj slovní zásoby, jazykového citu, sluchového a zrakového vnímání, čtenářských dovedností.

NAKLADATEL Edika
DATUM VYDÁNÍ 2.09.2021
ISBN 978-80-266-1658-0
Počet stran 72


Zpět