Výrobci a prodejci pomůcek: Přehled české výslovnosti

„Konečně vyšla obsáhlá publikace, která určuje správnou normu české výslovnosti. Mluvený projev dospělého člověka by měl být bohatý, kultivovaný, ale měl by obsahovat i správnou českou výslovnost. Bohužel v současné době se setkáváme s ledabylostí, napodobováním nevhodných mluvních vzorů. Myslím si, že je to hlavně neznalostí problematiky, ale hlavně tím, že v současné době není obecně známa norma správné výslovnosti. Proto vítám publikaci, kde je bohatý materiál k procvičení artikulační obratnosti a správného tvoření hlásek podle logopedických postupů, přehled všech hlásek v češtině s uvedením pravidel spisovné výslovnosti a velmi pěkná souhrnná cvičení. Doporučuji ji svým kolegyním a kolegům jako velmi dobrý materiál ke zlepšení výslovnosti dospělých. Prosazovat kultivovaný projev se správnou výslovností je i naším posláním. Děkuji autorkám Jaroslavě Pokorné a Mileně Vránové za obsáhlý a vyčerpávající materiál, který tato publikace obsahuje.“
PaedDr. Michaličková M.


V současné době stále více logopedů pracuje s dospělými klienty, kteří potřebují kvůli své profesi zlepšit hlasový projev. Zatím však neexistují téměř žádné materiály a texty k procvičování, které by byly přiměřené pro tuto věkovou skupinu. Záměrem rozsáhlé publikace, která je koncipována jako průvodce úskalím české výslovnosti, je pomoci všem, kteří se ve své profesi zabývají mluvenou podobou češtiny, nebo cizincům, kteří se učí česky. Kniha poskytuje materiál k procvičení artikulační obratnosti a zafixování správného tvoření problematických českých hlásek ve všech možných pozicích ve slovech, slovních spojeních a větách. Komplexně a přehledně (abecedně) jsou rozpracována pravidla spisovné výslovnosti, tj. pravidla ortoepie, platná pro jednotlivé hlásky. Poslední část přináší souhrnná cvičení různého charakteru. Knihu provází úsměvné a k tématu se vztahující kresby K. Benetky. Publikace je určena logopedům, mohou ji využít také hlasoví poradci, cizinci mluvící česky, redaktoři a moderátoři sdělovacích prostředků.

Nakladatel: Portál, edice: Studium
ISBN: 978-80-7367-169-3
Formát: 928 stran, 23x16cm, česky, vázaná vazba
Rok vydání: 2007 (1. vydání)


Zpět