Výrobci a prodejci pomůcek: Autismus a možnosti výchovné praxe

Publikace navazuje na předchozí publikaci a obohacuje problematiku o nové pohledy. Autor zdůrazňuje význam včasné péče v předškolním věku, zabývá se významem hry a hračky, činností dětí ve volném čase, ukazuje možnosti specializovaného vzdělávání odborné i rodičovské veřejnosti, přináší rodičům rady pro práci s autistickým dítětem i rozbor dosavadních zkušeností z práce autistických tříd u nás.


Nakladatel: Septima
ISBN: 80-85801-58-2
Rok vydání: 1995


Zpět