Výrobci a prodejci pomůcek: Nabídka časopisu GONG pro sluchově postižené

Časopis Gong obsahuje mnoho cenných informací pro rodiče sluchově postižených dětí či dětí s vadou řeči, a to z mnoha oblastí – jsou zde inzerovány akce pro děti , pobytové akce rodičů s dětmi, kde si rodiče předávají zkušenosti a kontakty na všechny organizace poskytující služby sluchově postiženým. Informujeme o sluchadlech a jejich servisu, o řadě sociálních výhod pro rodiče postižených dětí.


Předplatné si můžete objednat faxem: 235 521 411, e-mailem na gong@gong.cz nebo přímo na webové stránce www.gong.cz, kde je formulář v rubrice předplatné. Případně můžete telefonovat na mobil: 605 927 857.


Zpět