Výrobci a prodejci pomůcek: MENTIO – RNDr. Jan Petržílka, Ph.D.

MENTIO je odborný výukový software pro děti a dospělé. Programy jsou určeny pro rozvoj řeči a komunikace a upevnění některých dalších dovedností u zdravé populace a u uživatelů s mírným až středně těžkým handicapem. V každém z titulů se procvičuje něco jiného: tvoření hlasu, výslovnost, čtení, psaní, počítání, paměť, sluchová diferenciace, zrakové vnímání, logické a časoprostorové vztahy atd. Vždy je k dispozici řada nastavitelných parametrů, aby bylo možné vhodně přizpůsobovat potřebnou úroveň obtížnosti.


Kontaktní údaje: 

MENTIO – Jan Petržílka

Na Průhonu 651/15

181 00 Praha 8 – Čimice

(Na výše uvedeném místě je pouze fakturační a korespondenční adresa, nikoli kancelář či klasické prodejní prostory.)                        

E-mail: mentio@mentio.cz

URL URL: http://www.mentio.cz


Zpět