Výrobci a prodejci pomůcek: Rady ke zpívání

Velmi potřebná a na trhu chybějící kniha pro studenty zpěvu, zpěváky i laiky. Autorka – odborná lékařka a pedagožka popisuje nejen fyziologické jevy, k nimž při zpěvu dochází, ale i techniku zpěvu, jak s hlasem zacházet a jak o něj pečovat. Její přínos je výjimečný i tím, že chápe organismus jako celek, věnuje se tedy i jeho psychické stránce.

Z obsahu: Stavba hlasového ústrojí. Bránice a dýchání. Tvoření hlasu. Vlastnosti hlasu. Vývoj lidského hlasu. Druhy hlasů a jejich rozsah. Vyšetření hlasivek a hlasu. Hlasové rejstříky. Postoj při zpěvu. Hlas a sluch. Onemocnění hlasového ústrojí (zánětlivá a nezánětlivá onemocnění fonačně-artikulačního ústrojí, funkční poruchy hlasu, psychogenní poruchy hlasu, nedomykavost hlasivek, hormony a hlas, alergie a hlas, psychiatrická problematika, léky a hlas, drogy a hlas, poruchy a vady řeči, hygiena hlasu).


Nakladatel: Práh
ISBN: 978-80-7252-252-1
Formát: 159 stran
Rok vydání: 2009


Zpět