Výrobci a prodejci pomůcek: Soukromá klinika LOGO s.r.o.

Soukromá klinika LOGO s.r.o. nabízí některé přístroje a pomůcky určené k reedukaci řeči u pacientů, k rytmizaci řeči, ke zjištění schopnosti stereognostického vnímání v dutině ústní slouží k odhalení orofaciálních dysfunkcí a nácviku hybnosti jazyka aj. Aktuální nabídku naleznete na stránkách e-shopu.


Kontakt

Soukromá klinika LOGO s.r.o.
Vsetínská 20
639 00 Brno

Tel.: 543 420 666, 543 232 323
Mobil: 777 675 233
Tel/Fax: 543 232 333
E-mail: logo@logoped.cz

URL URL: http://www.moje-klinika.cz/logopedicke-pomucky


Zpět