Výrobci a prodejci pomůcek: PhDr. Ludmila Kotlínová: Logopedická terapie – Pracovní sešit 1. a 2. díl

Materiál je určený klinickým logopedům, kteří pracují s osobami s narušenou komunikační schopností. Je také prověřenou pomůckou pro samotné klienty a jejich blízké, kteří pomáhají v nácviku a spolupracují s logopedickou ambulancí.


Sešity byly vytvořeny na základě dlouholeté profesní zkušenosti s rehabilitací osob po CMP. Osvědčily se také u osob po úrazech mozku a s diagnózou Alzheimerovy nemoci. Pracovní sešity je možné objednat jednotlivě nebo jako sadu na http://www.logopedie-kotlinova.cz/sluzby/pracovni-sesit/.

Ukázky (soubory ke stažení)

Kontakt

PhDr. Ludmila Kotlínová
Plaňanská 573/1
108 00 - Praha 10
E-mail: info@logopedie-kotlinova.cz
Tel.: +420 281 019 215, +420 774 80 33 32

URL URL: http://www.logopedie-kotlinova.cz


Zpět