Doporučená literatura s logopedickou tematikou pro veřejnost: Test porozumění větám (TPVcz)

Test je zaměřen na porozumění mluvené řeči na úrovni vět a lze jím zachytit i lehké obtíže v této oblasti. Kompletní publikace obsahuje testový sešit s obrázky a instrukcemi pro administrátora, záznamové archy a metodickou příručku s normami pro dospělou populaci.


Milé kolegyně a milí kolegové,

rádi bychom Vás informovali o dotisku Testu porozumění větám (TPVcz) autorů Lucie Nohová, Kateřina Vitásková, Milena Kršková, Jana Marková, Zsolt Cséfalvay.

Test je zaměřen na porozumění mluvené řeči na úrovni vět a lze jím zachytit i lehké obtíže v této oblasti. Kompletní publikace obsahuje testový sešit s obrázky a instrukcemi pro administrátora, záznamové archy a metodickou příručku s normami pro dospělou populaci. Test je možné administrovat různým skupinám osob s neurogenními poruchami komunikace (osoby s afázií v chronickém stadiu, osoby s kognitivně-komunikační poruchou). Test je možné zakoupit na tomto odkazu: https://vupshop.cz/cs/domu/1933-1605-test-porozumeni-vetam-tpvcz-metodicka-prirucka.html#/53-format-tistena_kniha.

cena 950,- Kč

Záznamové archy k Testu porozumění větám jsou rovněž dostupné online na stránkách http://logovykop.upol.cz/index.php?stranka=kestazeni.


Zpět