Literatura pro veřejnost: Novinky: Vývojová verbální dyspraxie

odborná kniha vytvořena pro potřeby klinických logopedů o dg. vývojová verbální dyspraxie, obsahuje přehled aktuálních teoretických i praktických informací o tom, jak s touto diagnózou pracovat.


VÝVOJOVÁ VERBÁLNÍ DYSPRAXIE

Diagnóza vývojové verbální dyspraxie je nově zařazena do MKN -11, která vstoupila v platnost dne 1. ledna 2022. To klade na klinické logopedy náročný požadavek, aby s touto diagnózou uměli pracovat.

Tomuto tématu byla dosud v ČR věnována pouze jediná kniha Josefa Dvořáka, jež je zcela jistě na dobu svého vzniku bezesporu unikátní prací, nicméně tato monografie byla vydána před více než 20 ti lety. Také v našem odborném tisku bylo publikováno pouze minimum odborných článků věnovaných tomuto tématu.

Tato odborná kniha byla tedy cíleně vytvořena pro potřeby klinických logopedů tak, aby měli k dispozici dostatek aktuálních teoretických i praktických informací o tom, jak s touto diagnózou pracovat.

Kniha se skládá ze tří hlavních částí – uvedení do problematiky, diagnostika (formuláře pro komplexní, kontrolní a cílené vyšetření a také podrobná vodítka pro diagnostiku diferenciální) a terapeutický manuál. Terapeutická část je uspořádána do osmi úrovní obsahující podrobný popis, jak s dětmi s VVD pracovat od úrovně izolovaných hlásek po tvorbu vět. Celkově má kniha 283 stran a z toho je 53 stran příloh a pracovních listů určených pro kopírování.

Kniha je primárně cílena pro práci s dětskou populací, ale s využitím příloh ze stran 177-205 ji lze velmi snadno adaptovat i pro dospělé klienty.

K objednání na: www.logopediecervenkova.cz


Zpět