Sama doma - září 2023

Sama doma - září 2023

v prvním zářijovém týdnu se v pořadu Sama doma věnovali tématu klinická logopedie, naši kolegové odpovídali na otázky týkající se obtíží v komunikaci, řeči a jazyce u dětí až po dospělé pacienty – pozvání přijaly kolegyně: Richtrová, Chotěborová, Gruberová, Pospíšilová a Kytnarová


  1. září – Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová – téma děti do 2 let
  1. září – Mgr. Michaela Chotěborová – děti 3-6 let
  1. září – PhDr. Bc. Blanka Gruberová, Ph.D. – děti 6-10 let

 7. září – PaedDr. Lenka Pospíšilová, Ph.D. – adolescenti

8.září – Mgr. Lucie Kytnarová, Ph.D. – dospělí

7. 11. 2023

Zpět