Grant AKL v Praze - 2017

Grant AKL v Praze -  2017

informace o grantu Edukace osob blízkých a rodin osob s narušenou komunikační schopností – nabídka a přehled přednášek v Praze


Vážené kolegyně, kolegové,

AKL ČR se podařilo prodloužit grant z Magistrátu hlavního města Prahy s názevm Edukace osob blízkých a rodin osob s narušenou komunikační schopností. Oblast působnosti je hlavní město PrahaBěhem projektu bude realizováno osm tematických přednášek pro osoby blízké a rodinné příslušníky osob s narušenou komunikační schopností.

V příloze si, prosím, přečtěte všechny podrobnosti. Také prosíme pražské kolegy, aby si stáhli leták, vyvěsili si jej v čekárnách a popř. i rodiny informovali o tomto projektu. 

8 tematických přednášek:

  • 26. září 2017, 16:00 - Vývoj řeči, opožděný vývoj řeči, Mgr. Hladilová Tereza, Mgr. Richtrová Barbora
  • 3. října 2017, 16:00 – Symptomatické vady řeči při poruchách sluchu, MUDr. Černý Libor, Mgr. Holmanová Jitka 
  • 10. října 2017, 16:00 - Vývojová dysfázie, doc. MUDr. Dlouhá Olga CSc., PaedDr. Škodová Eva 
  • 12. října 2017, 16:00 - Školní zralost a specifické vývojové poruchy učení a jejich vztah k narušené komunikační schopnosti, Mgr.Čornaničová Petra, Mgr. Přecechtělová Alena
  • 17. října 2017, 16:00 - Afázie, MUDr. et Mgr. Matouš Rous, Mgr. Konůpková Zuzana
  • 19. října 2017, 16:00 - Dyslálie, Mgr. Paroubková Markéta, Mgr. Černá Martina
  • 24. října 2017, 16:00 - Poruchy plynulosti řeči, MUDr. Hrbková Miroslava, Mgr. Danielová Lucie
  • 26. října 2017, 16:00 - Vývojová dysfázie, doc. MUDr. Dlouhá Olga CSc., PaedDr. Škodová Eva

Realizace projektu bude probíhat v prostorách posluchárny Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha, Žitná 24, Praha 2. Posluchárna je umístěna v centru Prahy s výbornou dopravní dostupností. 

Každá přednáška bude trvat minimálně 3 hodiny. Přednáška „Vady sluchu u dětí“ bude časově dotována 4 hodinami. Z důvodu předpokládané účasti neslyšících osob a bude tlumočena českého znakového jazyka. 

Cena za přednášku pro jednu osobu bude 100 Kč.

Přihlášky budou registrovány na e-mailu edukaceakl@gmail.com, potřebné informace jsou uvedené na: www.edukaceakl.cz

 

6. 9. 2017

Zpět