Vyjádření AKL k Akreditovanému kurzu - AKK

Vyjádření AKL k Akreditovanému kurzu - AKK

informace k AKK 


Akreditovaný kvalifikační kurz Logoped ve zdravotnictví - AKK  dle § 58 ods. 1 zákona č. 96/2004 SB.

 

Podmínky

  • Nutné absolvovat pro studenty, kteří mají dle zákona vystudovanou Speciální pedagogiku s Bc. i Mgr. zkouškou z logopedie a ze surdopedie (státní zkoušky musejí být oddělené) a započali studium v roce 2019/2020 a dále,
  • do té doby nemusejí studenti mít AKK a mají možnost se zařadit do specializačního vzdělávání podle původní úpravy, nebudou ale dle zákona disponovat odbornou způsobilostí, budou zařazeni v rámci zdravotnických profesí jako jiný odborný pracovník –JOP,
  • AKK mohou absolvovat i studenti, kteří započali studium před rokem 2019 a splňují podmínky pro zařazení.

 

Výhody

  • Absolventi AKK budou již od vstupu do zaměstnání disponovat odbornou způsobilostí  v zdravotnickém nelékařském oboru ,  budou zařazeni na pozici – logoped ve zdravotnictví,
  • absolvováním AKK budou z části kompenzovány nedostatky univerzitních programů speciální pedagogiky, ke kterým AKL dosud měla oprávněné výhrady,
  • absolventi již nebudou muset v rámci specializačního vzdělávání absolvovat kurzy Neodkladná první pomoc a Základy zdravotnické legislativy.

     

    AKK je realizován na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, je dvousemestrální,  zahrnuje 80 hodin  výuky, 40 hodin odborné stáže na akreditovaném pracovišti Foniatrické kliniky a praxi v klinické logopedii v rozsahu 180 hodin.

8. 12. 2020

Zpět