Vývojová dysfázie. Nemoc, kterou je třeba s logopedem řešit včas

Vývojová dysfázie. Nemoc, kterou je třeba s logopedem řešit včas

O vývojové dysfázii s Mgr.Richtrovou a PaedDr.Pospíšilovou


Článek v idnes najdete zde

11. 5. 2022

Zpět