Vývojová dysfázie – doporučení, Validační studie - test TEPO

Vývojová dysfázie – doporučení, Validační studie - test TEPO

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie – 6/20202 – 2 články s logopedickou tématikou


V 6 čísle časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie vyšly 2 články s logopedickou tématikou

1) článek PaedDr.Pospíšilové   – Doporučení pro vývojovou dysfázii 

2) článek Mgr. Solné a Mgr. Červenkové – Validační studie a představení nového testu porozumění větám TEPO pro děti ve věku 3–8 let

 

17. 1. 2023

Zpět