Ocenění Mgr. Barbory Červenkové Ph.D.

cena rektora UP v Olomouci kolegyni Mgr. Červenkové


Chtěli bychom srdečně pogratulovat  k získání prestižní ceny naší kolegyni Mgr. Barboře Červenkové PhD., která pracuje mj. i jako odborná asistentka na PdF UP, paní doktorka získala cenu rektora za publikaci: Vývojová verbální dyspraxie

Informace o knize

 

27. 3. 2024

Zpět