On-line poradna

Na vaše dotazy odpovídá:


Mgr. et Mgr. Vilma Mikešová
klinická logopedka
Ambulance klinické logopedie
U Bečvy 2, Přerov 
 

Nejčastější dotazy a odpovědi

Logopedie u dětí

  • Kdy se má zahajovat logopedická péče u dětí?
  • Jak často se chodí na logopedii?
  • Synovi jsou 3 roky a mluví podle lékařky průměrně. Co mám dělat, aby se řeč dobře rozvíjela?
  • Pětiletý syn začal zadrhávat, co mám dělat?

Logopedie u dospělých

  • Jaké jsou možnosti logopedické péče o dospělé?
  • Manžel prodělal mrtvici a mluví jen s obtížemi. Můžu mu nějak pomoci?

Zajímáte se o práci logopeda?

  • Jaká je nutná kvalifikace, kdybych chtěla pracovat jako klinický logoped?
  • Kde se logopedie studuje?
  • Jaké jsou kompetence logopedické asistentky?

Odpovědi na tyto a další otázky najdete na stránce Často kladené dotazy.


Poradna se specializuje výhradně na logopedickou tématiku. Na nesouvisející dotazy bohužel nemůžeme odpovídat !!!
Pokud si nepřejete odpověď s Vaším dotazem zveřejnit na těchto stránkách, prosím informujte nás o tom ve svém dotazu.


O zodpovězení vašeho dotazu budete informováni e-mailem


Zodpovězené dotazy

Jít na stránku: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24


Dotaz č. 533 (21. 10. 2013)
Prosím, chtěla bych se zeptat, zda může být logopedickým asistentem na ZŠ absolvent bakalářského studia speciální pedagogiky se státní závěrečnou zkouškou z logopedie. Děkuji za odpověď. Majlišová Eva
Odpověď: Dobrý den.Obávám se, že Váš dotaz nejsem kompetentní zodpovědět. Pracuji ve zdravotnictví a tam termín logopedický asistent neexistuje. Jak je to aktuálně ve školství, netuším. Obraťte se na školské úřady.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 532 (21. 10. 2013)
DOBRÝ DEN.SYN 2R.9MĚS.ZAČAL VYSLOVOVAT HRDELNÍ R A TAKÉ NEUMÍ L-NEDOKÁŽE DÁT JAZYK NAHORU NA PATRO.PROSÍM PORAĎTE JAK HO TO NAUČIT.DĚKUJI NĚMCOVÁ.
Odpověď: Dobrý den. Doporučila bych Vám návštěvu u klinického logopeda, který by zkontroloval, zda syn nemá zvětšenou podjzykouvou uzdičku, která by mohla být příčinou toho, že syn nedokáže zvednout jazyk nahoru a nesprávně tvoří R a L.V případě zvětšené uzdičky Vás odešle na stomatochirurgii, kde bude provedeno její uvolnění a následně budete u logopeda rozcičovat hybnost jazyka. Pokud je uzdička v pořádku, logoped Vám rovnou doporučí vhodné cviky.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 531 (20. 10. 2013)
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, co to vlastně je "fyziologický dysgramatismus". Předem moc děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den. Váš dotaz bych rozdělila na dvě části : fyziologický = přirozený, dysgramatismus = snížená dovednost tvořit v daném jazyce gramaticky správné tvary. Zhruba tak do čtyř let věku dítěte je tato dovednost brána jako normální, fyziologický jev. Přetrvává-li i po čtvrtém roce věku dítěte, jedná se již o poruchu ale ta již není fyziologická.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 530 (18. 10. 2013)
Dobrý den,
chtěla bych vás požádat o radu, jak postupovat při logopedické prevenci v MŠ, jaké používat materiály a na co se nejprve zaměřit. Studovala jsem spec.ped.-logo/surdo, ale realita v praxi je jiná než teorie! Mnohokrát děkuji,
P.
Odpověď: Dobrý den. Váš dotaz by měl směrovat spíše na ministerstvo školství, které tuto oblast v MŠ podporuje. Je také možné, že se naše názory mohou lišit. Já pracuji ve zdravotnictví, kde se zabýváme poruchami řeči, jejich diagnostikou a následnou terpií. Na to máme adekvátní vzdělání. Nicméně neodpustím si pár informací. Dle mého názoru by prevence měla směrovat do oblasti podpory mluvního apetitu u dětí, kultury mluvy, rozvoje slovní zásoby, vyjadřovacích schopností , správného mluvního vzoru řeči jak po stránce artikulační, tak hlasové. Neméně důležité je sledování fyziologického psychomotorického vývoje dětí a v případě zjištěných nepdostatků včasné upozornění rodičů a správné nasměrování do odpovídající péče. Ne na všechny poruchy řeči je možná účinná prevence. Pokud se u dítěte projeví např. dysfázie, je to důsledek současného fungování mozku a na to jsme s prevencí krátcí. Jeho fungování prevencí skutečně neovlivníme. Naopak ovlivníme u zdravých dětí obsahovou stránku řeči a kulturu mluvy.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 529 (17. 10. 2013)
Dobrý den paní logopedko,
mé dceři jsou 4 roky a zaměňuje csz za čšž. Ještě neumí r,ř (l ano). Máme již zajít na logopedii nebo má ještě čas?
Dana
Odpověď: Dobrý den. Hlásky CSZ a ČŠZ se ustalují mezi čtvrtým a pátým rokem. Pokud je dcera jen zaměňuje, ale jinak tvoří správně, můžete ještě půl roku počkat. V opačném případě raději nechte výslovnost dítěte vyšetřit klinickém logopedem.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 528 (16. 10. 2013)
Dobrý den,Je mi 13 let.. Neumím říct ř vlasně ho říkám přes nos no a mojí mámě se to zpravilo samo ale ona to neměla přes nos já našla toto na internetu :..Našpulte ústa, na okamžik dejte zuby k sobě a vyslovte „R“. Začněte šeptem, postupně to zkoušejte i nahlas. Ze začátku všechna slova s „Ř“ nahrazujeme hláskou „R“ a šeptáme. tak co myslíte ?? paní logopedko prosím pomoste nechci aby se mi neustále smáli ..:( :'(
Odpověď: Dobrý den. Spíše než domácí pokusy o úpravu nesprávné výslovnosti hlásky Ř na základě načtených informací by bylo lepší navštívit klinického logopeda v ordinaci. Ten po základním vyšetření stanoví nejvhodnější postup reedukace řeči. Informace, které se dočtete např. na internetu jsou zcela obecného charakteru a ne na každého platí. Vyšetření se neboj, pokud vše půjde dobře, určitě se hlásku Ř brzy naučíš.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 527 (13. 10. 2013)
Dobrý večer,
pracuji jako učitelka mateřské školy. Můžete mi, prosím, poradit, jaké jsou moje kompetence v oblasti logopedické prevence? Jaký máte názor na tzv. logopedické chvilky zaměřené na dechová a artikulační cvičení. Moc děkuji za opdověď.
Odpověď: Dobrý den. Kompetence učitelky MŠ v oblasti logopedie skutečně nemohu posuzovat, nepřísluší mi to. Usuzuji, že logopedická prevence by měla být zaměřena na podporu mluvního apetitu, rozvoje slovní zásoby a vyjadřovacích schopností, techniku mluvního projevu, a hlavně správného mluvního vzoru. Učitelka MŠ by neměla vstupovat do terapií řečových poruch., nemá k tomu patřičné vzdělání. Pracuji ve zdravotnictví, kde neseme plnou zodpovědnost za péči o poruchy řeči u dětí a dospělých, diagnostikujeme, provádíme terapie.Abychom toto vše mohli úspěšně provádět, musíme k tomu po vystudování VŠ absolvovat atestace v oboru klinická logopedie ve zdravotnictví a získat akreditaci pro výkon povolání. Ze zkušeností vím, že tzv. logopedické kroužky v MŠ jsou mnohdy kontraproduktivní, chybí správná diagnostika řečové poruchy a následná péče nebývá adekvátní typu poruchy ( vyplývá z úrovně a typu dosaženého vzdělání) . Navíc pracujete s kolektivem dětí a úspěšné reedukace jsou po důkladné diagnostice individuální záležitostí. Při kolektivních cvičení snadno přehlédnete drobnost, která se ve výsledku může negativně projevit v řeči dítěte.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 526 (11. 10. 2013)
Dobrý den vážená paní magistro, jsem absolventka oboru speciální pedagogika na MU Brno- specializace somato, oftalmo a psychopedie(2002). Ráda bych pokračovala v oboru logopedie. Musím nastoupit do CŽV nebo mi stačí pro výkon profese logopeda zápis do kurzu asistenta logopeda při Zařízeních dalšího vzdělávání (MŠMT).Děkuji za odpověď
Odpověď: DOBRÝ DEN. Co vše musíte splňovat pro výkon povolání klinického logopeda najdete v sekci " Vzdělávání - Jak se stát klinickým logopedem".Ve zdravotnictí neexistuje pozice logpedického asistenta, ta byla již před mnoha lety zrušena.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 525 (10. 10. 2013)
Dobrý den, měla bych dotaz ohledně svého synka, kterému budou v lednu 3 roky. Velice dobře ví co po něm chci, ale mluvit se mu nechce! Má svoji řeč, se kterou na mě mluví, pouze řekne 2 slovíčka. Hry a pohádky ho moc nebaví, čtu mu, na co kouká, tak mu říkám co je. Neudrží pozornost, nejlépe by se díval na pohádky. Chtěla bych Vás požádat, zda by mě neporadila, zda je vhodné již zajít za odborníkem a nebo ještě tomu dát čas.
Předem děkuji
Odpověď: Dobrý den. Kolem tří let věku dítěte by se jeho řeč měla stávat podobnou naší řeči. Nemusí být artikulačně čistá, ale obsahově by měla odpovídat rodnému jazyku. Pokud tomu tak není, doporučila bych vyhledat odborníka - klinického logopeda.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 524 (8. 10. 2013)
Dobrý den,
vzhledem k definici v zákoně č. 361/2003 Sb. O služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, kde je v § 70, odst. c), uvedeno, že služební volno se příslušníkovi poskytuje pouze na dobu ošetření, nebo vyšetření člena rodiny ve "zdravotnickém zařízení", tak jsem se chtěl jestli ordinace "logopedieů je vždy "zdravotnické zařízení", případně jestli existují výjimky, kdy se praxe logopeda provozuje mimo "zdravotnické zařízení".

Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den. Ano, ordinace klinických logopedů je zdravotnické zařízení a máte podle zákona nárok na služební volno. Pokud však dítě chodí na logopedii do školky či školky, tam nepracují kliničtí logopedové a zařízení spadá do rezortu školství.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 523 (6. 10. 2013)
Dobrý den, je mi 24 let a jsem rok po operaci polypu na hlasivce. S hlasem mám neustálé problémy, hlasová únava, přeskakování hlasu apod. Přijímáte i dospělé? Na foniatrii mi bylo řečeno, že by mohl pomoci nácvik hlasového cvičení. Děkuji za odpověď. Moudříková
Odpověď: Dobrý den. Hlasová cvičení u dospělých patří do kompetence jak foniatrie, tak i klinické logopedie. Podle místa bydliště můžete vyhledat odbornou pomoc na obou pracovištích.Pokud jste již v péči foniatrie a foniatr zná Váš stav, doporučuji kontaktovat jeho.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 522 (5. 10. 2013)
Dobrý den, mám problém s hláskou R. Je mi 15 a snad se toho ještě dokáži zbavit. Mohla by ste mi doporučit nějaké cvičení atp.?
Odpověď: Dobrý den.Jestli to myslíte s úpravou výslovnsti doopravdy, doporučuji objednat se na oddělení klinické logopedie v místě bydliště. Paní logpedka zjistí, co je příčinou nesprávně tvořené hlásky (někdy to může být např. zvětšená podjazyková uzdička), jakým způsobem hlásku tvoříte a dopoučí Vám konkrétní cvičení, která by mohla vést k nápravě. Počítejte s tím, že nácvik bude trvat delší dobu, jedna návštěva to prvděpodobně nespraví. Také Váš aktivní přístup a průběžná cvičení v domácím prostředí ovlivňí úspšný výsledek.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 521 (4. 10. 2013)
Dobrý deň,moji synovia(4 a 2,5r)koktajú.Opakujú 1.slabiku alebo 1.slovo vo vete cca 3-8x.Starší už 1,5roka,mladší začal pred 2mes.Do škôlky nechodia,majú ešte 7-mes.sestru.Až teraz sme začali chodiť na logopédiu.Predtým sme sa snažili o spomalenie reči.Log.poradila chlapcov oddeľovať(bijú sa o hračky a skáču si do reči).Staršiemu spomalenie pomáha,no nikdy to neprešlo úplne,na mladšom žiadne zmeny.Nemáte ešte nejakú radu pre nás alebo skúsenosť s takýmto prípadom?Ďakujem
Odpověď: Dobrý den.Koktavost skutečně zhoršují stresové situace a určité psychické vypětí. Toho mají synové pravděpodobně v současné době přespříliš. Boj o hračky, uplatnění se v komunikaci, získání pozornosti rodičů.... Naopak, zlepšení zcela spont. cestou způsobuje klidný mluvní vzor, klidné prostředí, dostatek prostoru na vzájemné klidné popovídání, příležitost k mluvnímu projevu bez přerušení, rozvoj slovní zásoby, recitace říkanek, zpívání dětských písniček. Pokud ani toto nepomůže, zkuste s dětmi dětskou jógu, hru na flétnu.U staršího syna by se dala aplikovat i hravou formou dechová cvičení, která vedou ke zklidnění a navození měkkých hlasových začátků.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 520 (4. 10. 2013)
Dobrý den,

ráda bych se zeptala, kde lze např. na internetu nebo v literatuře získat ke shlédnutí odborné statě (naše i zahraniční) zaměřené na poruchy řeči u mentálně postižených žáků. Předem moc děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den. Problematikou mentálně postižených se zabývá obor psychopedie, poruchami řeči zase logopedie. Zadále-li si na www.seznam.cz nebo www.googl.cz heslo mentální retardace a řeč, objeví se na toto téma několik odkazů. Nakladatelství Portál vydává odbornou speciálně padagogickou literaturu, tam jistě také na toto téma najdete vhodné publikce. Z uznávných autorů, kteří publikují v oboru logopedie, př. psychopedie bych jmenovala Sováka, Lechtu, Škodovou, Kutálkovou. Zajímavé práce najdete také v univerzitních knihovnách, např. Masarykově , Karlově.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 518 (2. 10. 2013)
Dobrý den.Můj dotaz úzce souvisí s loopedií, ale je asi spíš z oblasti práva. Přesto se pokusím. Můj vnuk má dianostikovanou těžkou afázii, chodí do první třídy speciální logopedické školy a lépe by zvládal s asistentem pedaoga. Je ze zákona nárok na tohoto asistenta i na speciální škole?
Odpověď: Dobrý den. Skutečně nejsem právník, moje odpověď nebude plně odborná. Obávám se však , že zákon to takto neuvádí. Pokud dostáváte na dítě příspěvek na péči o osobu blízkou, je na vás, jak s těmito prostředky naložíte. Můžete část z nich použít na asistenta, př. záleží na škole, do jaké míry je schopna sama ze svých zdrojů refundovat práci asistenta či sežene nějakou nadaci, která pokryje náklady spojené s asistenční službou.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 516 (2. 10. 2013)
Dobrý den.dceři bude v lednu 6 let,chodíme na logopedii rok.Nyní máme potíž s R,dcera ho vysloví ve slovech,samotné R však neřekne.Také ve slovech s R na začátku ho říká přes E zřejmě proto jak se ho učila přes ED.Ve slovech černý,červený atd.. je R výraznější než ostatní písmena.jak jí máme pomoci?Na můj dotaz p.logopedka řekla že musíme cvičit což děláme a začala s Ř.Děkuji za odpověď.J.Hlaváčková
Odpověď: Dobrý den. Pokračujte podle rad paní logopedky. Někdy nácvik hlásky Ř pomůže zlepšit výslovnost hlásky R. Vypomáhání náhradním zvukem " E" nebo "D" je důsledek neobratnosti jazyka. V domácím cvičení se také zaměřte na jeho obratnost.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 515 (2. 10. 2013)
dobry den,jiz jsem Vam psala,dcera bude mit v lednu 3 roky a vubec nemluvi,chci se zeptat,jestli mam jit k obvodni lekarc,at nas posle na vysetreni?a na jake?dekuji moc za odpoved.
Odpověď: Dobrý den. Váš pediatr by Vás měl poslat ke klinickému logopedovi, případně zajistit neurologické, psychologické a foniatrické vyšetření. Na vše budete potřebovat žádanku, kterou vystavuje pediatr.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 514 (1. 10. 2013)
dobry den,chci se zeptat,mam dceru,ktere budou v lednu 3 roky,ale vubec nemluvi,rozumi uplne vsemu,meli jsme tezky porod,nakonec skoncil vakuem,mohla by tam byt nejaka spojitost?dekuji za odpoved.
Odpověď: Dobrý den. Ano, porodní komplikace mohou být jednou z příčin, které ovlivňují fyziologický vývoj řeči.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 513 (1. 10. 2013)
jaká je prognoza vzdělávání u dítěte s těžkou afázií?
Odpověď: Dobrý den. Vaše otázka je příliš obecná na to, abych mohla bych konkrétnější. Afázie - získaná porucha řeči - bývá komplikovaná sama o sobě. Záleží také na tom, kdy u dítěte vznikla a jaká mozková centra zasáhla.Jestli byla již řeč vytvořená nebo ne. Nicméně pro děti s komunikačními poruchami existují školy pro děti s vadami řeči, speciální školy, případně možnost vzdělávání v ZŠ s asistentem.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 512 (29. 9. 2013)
Dobrý den,
mám syna - vývojová dysfázie. Logopedka v místě bydliště se synem procvičuje pouze výslovnost. Pracuji se synem na celkovém rozvoji (jak jsem se dozvěděla na internetu - zrakové a sluchové rozlišování, grafomotorika ... - jsem učitelka 1. st. ZŠ). Synek má za sebou dva odklady, je mu čerstvě 8 let a nyní nastoupil do 1. třídy. Písmenka mu jdou, jednoduchá slova čte. Špatně skloňuje, časuje, utváří věty, používá předložky. Poradíte mi, prosím, literaturu, příp. pomůcky.
Odpověď: Dobrý den.Vhodné obrazové materiály na procvičování řeči po obsahové stránce naleznete na www.oskola.cz. - sekce logopedie. Vhodnými doplňujícími cvičeními jsou programy Maxík, KUPOZ, KUPREV. Tato cvičení realizují s dětmi také spec.pedagogové nebo psychologové, nejčastěji v PPP. Počítačové programy např. Petržílková - Mentio. Také je možné stáhnout aplikace na IPad - výběr vhodných cvičení a informací je k dispozici na www.i-sen.cz. Odbornou literaturu na téma dysfázie nastudujete např. v publikacích D. Kutálkové - Dysfázie,E.Škodová a kol.: Klinická logopedie.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 511 (27. 9. 2013)
Dobrý den, mé dceři je 6 let a neumí K (v řeči ho vynechá)a ř. Paní logopedka zkouší k vyvodit se špátlí, ale to se nedaří, dceři se chce zvracet, jen co se dá špátle na kraj úst. Tak začali vyvozovat ř, což jde. Mě ale trápí to K, které by již měla dávno umět.
děkuji
Odpověď: Dobrý den. Dcera má pravděpodobně zvýšený dávivý reflex a v dutině ústní zvýšenou přecitlivělost. Bude třeba pracovat na snížení této přecitlivělosti. Toho lze po určité době dosáhnout vhodnou stimulací dutiny a jazyka např. kartáčkem na zuby, př. vhodnými masážními cviky jazyka a vnitřních tváří. Hláska K se skutečně nejčastěji vyvozuje úpravou polohy jazyka a to za dopomci špátle, plastové lžičky nebo čistého prstu. Dítěti totiž těžko vysvětlíme, kam má jazyk přesně uložit. Podpůrná cvičení k vyvození hlásky je také přirozené kloktání.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 510 (24. 9. 2013)
Dobrý den, oba synové (3 a 5)když mluví o sobě, používají u slovesa koncovku -la ( dělala). Vždy je na to upozorním, snažím se jim to vysvětlovat, ale bez úspěchu. A dál klasický problém s výslovností R a Ř u staršího syna, nechce po mně opakovat slova. Můžete mi prosím poradit, co s tím?Děkuji
Odpověď: Dobrý den. Nesprávné používání rodů u sloves může být důsledek oslabeného jazykového citu pro řeč. Chlapci mnohdy zaměňují koncovku u sloves, protože nejvíce času tráví s matkou, která přirozeně užívá ženský rod a je pro ně svým mluvním projevem vzorem. To, že syn nechce po vás opakovat slova je zase důsledek nesprávně zvolené metodiky a motivace dítěte. Pokud syn R a Ř neumí, nemá cenu drilovat slov, která tyto hlásky obsahují. Je třeba nejprve hlásku vyvodit a pak postupně začít zapojovat do řeči. Jak na to Vám jistě poradí na oddělení klinické logopedie v místě bydliště. Vřele bych Vám návštěvu doporučila. Mnohdy je lepší pár návštěv u odborníka, než doma cvičit něco, co se míjí účinkem.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 509 (23. 9. 2013)
Dobrý den,
potřebovala bych do školy pro kluka vyšetření Vývojové disfázie. Jak mám postupovat. Klukovi je 9 let a je ve 3 třídě na Logopedické škole. Na logopedii chodí pouze ve škole děkuji Krupičková
Odpověď: Dobrý den. Podle místa Vašeho bydliště vyhledejte klinického logopeda, který provede logopedickou diagnostiku. Kontakt naleznete v sekci " Pro veřejnost - adresář klinických logopedů".Na první vyšetření budete potřebovat doporučení pediatra. Také múžete navštívit pedagogicko-psychologickpu poradnu, spádově pro Vaší školu.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 508 (23. 9. 2013)
Dobrý den,
ve svých 23 letech začínám mít problém na VŠ ale i v životě s vyjadřováním složitějších myšlenek. Často se zadrhávám, mluvím rychle a občas mi nejde rozumět. Musím se hodně soustředit abych krásně artikuloval. Rád bych se touto cestou zeptal jak mohu pracovat na tom abych mluvil krásně a plynule při vyjadřování tak aby mi i 90. letá babička rozumněla :-D. Popřípadě koho bych mohl navštívit v olomouci. Děkuji předem za odpověď.
Odpověď: Dobrý den. Již tím, že si svoji řečovou poruchu uvědomujete a chcete pracovat na jejím zmírnění př. odstranění, jste udělal první krok k úspěšnému zvládání problému. Cesta to však nebude jednoduchá a je třeba také počítat s dlouhodobější logopedickou péčí. V Olomouci je několik klinických logopedů, na které se můžete obrátit. Kontakt na ně naleznete v sekci "Pro veřejnost -adresář klinických logopedů".
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 506 (19. 9. 2013)
Dobrý den, je mi 18 let a mám asi nějaký psychický blok, který způsobuje to, že mám velké problémy vyslovovat slova, která začínají na písmena P nebo T, např. pata, pelech. Nejhorší je to ve škole, když musím něco přečíst nebo když mluvím v cizím jazyce. Snažím to slovo přečíst nebo říct, ale nejde to. Pokud si to slovo zašeptám, jde mi to bez problémů. Nevíte, čím by to mohlo být? Vždycky se začnu potit a cítím se opravdu trapně, když najednou přestanu mluvit a nemůžu ze sebe vydat ani hlásku. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den. Příznaky, které uvádíte, doprovázejí závažnou řečovou poruchu - tzv. balbuties nebo-li koktavost. Podklad bude mít nejspíš v psychice, ale není vyloučen i orgánový původ.. Budete-li chtít s poruchou řeči něco dělat, doporučila bych Vám návštěvu u klinického logopeda a zároveň psychologa, př. neurologa. Je také třeba počítat s tím, že terapie koktavosti bývá složitější a hlavně dlouhodobější. Velmi záleží na Vašem přístupu a důvěře v terapeuta.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 505 (18. 9. 2013)
Dobrý den pí. Půstová. Chtěla bych se vás zeptat na jednu otázku. Do jaké míry je koktavost dědičná? Vážně uvažuji o dítěti a můj přítel trochu koktá.
Mnohokrát děkuji za odpověď.
S pozdravem Šárka K.
Odpověď: Dobrý den. Ano, koktavost může být až ( jak literatura udává) z 30% dědičná.Neznamená to však, když se v rodině objeví koktající, že to jsou jen vlivy dědičnosti. Také prostředí a nesprávné výchovné metody mohou koktavost ovlivňovat z generace na generaci. V současné době je již poměrně dobře rozvinutá logopedická péče a i když je terapie dlouhodobější, často bývá úspěšná.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 504 (17. 9. 2013)
Dobrý den, synovi jsou 3 roky a 3 měsíce a téměř nemluví. Užívá pouze podstatná jména, která jsou těžko srozumitelná a nevydrží se dlouho soustředit. Pokynům rozumí. Absolvovali jsme vyšetření na foniatrii, u očního lékaře (vše ok) a neurologii (psychomotorický neklid) a čeká nás návštěva logopeda a psychologa. V září nastoupil do MŠ, kde je těžce zvladatelný a ruší. Pokud by se jednalo "pouze" o logopedický problém (OVŘ prostý, dysfázie..), měl by nárok na asistenta? Děkuji za odpověď. Svarova
Odpověď: Dobrý den. Otázku asistenta u dítěte u prostého opožděného vývoje řeči naše zákony bohužel neřeší. U dysfázie záleží na stupni poruchy a schopnostech MŠ. Některé MŠ jsou schopné dítěti asistenta zajistit, v některých se zajištěním pomáhají rodiče. Některé děti s dg. dysfázie se zařazují do MŠ s logopedickým zaměřením, kde pracují vyškolené učitelky a bývá menší počet dětí, př. mají zkušenosti s asistencí. Pokud neurolog stanovil dg. psychomotorický neklid a dítě má obtíže se soustředěním, dalo by se hovořit o kombinované vadě a Vaše šance na asistenta by se znásobila. Také bude záležet na posudku klinického psychologa.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 502 (12. 9. 2013)
Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit o odpověď na otázku ohledně Speciálněpedagogické andragogiky logopedické. Kde s touto státní závěrečnou zkouškou můžu pracovat? Děkuji za Váš čas a odpověď. Karolína Nyklová
Odpověď: Dobrý den. Asi Vás odpovědí neuspokojím. Sama totiž přesně nevím, kde najdete s touto závěrečnou zkouškou uplatnění, která zařízení či instituce vyžaduje tuto specializaci. Vím však, že pro výkon povolání klinického logopeda ve zdravotnictví je toto vzdělání nedostačující. Na Vašem místě bych se informovala na fakultě, kde se obor studuje, jaké uplatnění a kde jej s touto specializací můžete najít.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 500 (11. 9. 2013)
Dobrý den
Mám stále ucpanou levou nosní dírku,špatně se mi dýchá,musím dýchat ústy,stále mi z nosu teče.Mám to už od narození.Může to souviset s tím že špatně vyslovuji r a ř?je mi 21 a chtěla bych se naučit vyslovovat správně,pokud to půjde.Moc děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den. Za špatné dýchání a neprůchodnost nosní dírky by mohla být zodpovědná nosní přepážka. Doporučuji kontrolu na ORL oddělení. Výslovnost hlásek R a Ř by neměla ovlivnit. Pokud chcete zlepšit výslovnost, je třeba navštívit oddělení klinické logopedie.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 498 (10. 9. 2013)
Dobrý den,je mi 33 let jsem z Plzně mám problém s vyslovováním R a Ř a stále se to zhoršuje. Co mám dělat? kam se mám obrátit? S pozdravem H.
Odpověď: Dobrý den. Obraťe se na klinického logopeda ve zdravotnictví. Kontakt na nejbližšího v místě Vašeho bydliště naleznete v sekci "Pro veřejnost".
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 497 (10. 9. 2013)
Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu. Dceři jsou dva roky a 3 měsíce. Její mluva asi před rokem začínala tím, že říkala jen koncovku slov "ka" - sušenka, Kristýnka, botička, nožička, apod. Postupem času se slova naučila celá, ale "ka" jí zůstalo. Dnes říká "Ka Týnka ka jde ka na hřiště ka na houpačku ka písek." Pokud se nemůže vyjádřit, tak říká "ka ka ka ka pejsek". Zkoušeli jsme jí na to zpozorňovat, ale málo kdy je schopná danou věc zopakovat správně. Zajímalo by mě jestli to "nějak řešit", nebo to samo odezní? Moc a moc děkuji.
Odpověď: Dobrý den.Řeč dcery je v období mezi druhým a třetím rokem v prudkém vývoji. Stává se,že některé děti v tomto věku mají daleko větší pasivní slovní zásobu než aktivní, tzn. rozumí, ale neumí slovo rychle použít a zapojit do věty. Vypomáhají si mnohdy nejrůznějšími vsuvkami nebo opakováním slabik. Doporučila bych, na opakování slabiky příliš nereagovat,neupozorňovat, snažit se rozvíjet aktivní slovní zásobu a být dítěti správným mluvním vzorem. Pokud problém přetrvá i do věku cca tří let, navštivte klinickéhol ogopeda.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 496 (10. 9. 2013)
Dobrý den,chci se zeptat jestli je normální,když logopedka ve školce po setkání se synem 4,5 roku vyřkne ortel,že je mentálně retardováný?Před tím,chodila manželka se synem k ní do ordinace a vše bylo v pořádku.Syn se akorát,jinak chová s náma(rodiči) a jinak,když je bez nás.Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den.Stanovit dg.mentální retardace není v kompetenci logopeda. Obraťe se na klinického psychologa, který svým vyšetření stanoví správnou diagnozu.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 495 (5. 9. 2013)
Dobrý den, pocházím ze Slovenska. Mám, jako většina Slováku, problém s výslovností souhlásky ř. Je mi 29 let. Pracuji ve školství jako učitelka a správní výslovnost "ř" je pro mně důležitá. Problém s vyslovováni souhlásky "r" nemám. Poradili by jste mi, prosím Vás, na jakou kliniku v Praze zajít? Víte mi, prosím Vás říct, jak často by bylo třeba navštevovat poradnu? Děkuji moc.
Odpověď: Dobrý den. Vyhledejte jakoukoliv ambulanci klinické logopedie ve zdravotnictví, nejlépe v místě bydliště. Seznam klinických logopedů ve zdravotnictví naleznete v sekci "Pro veřejnost - adresář klinických logopedů". Četnost návštěv si určí logoped sám, podle aktuálního stavu.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 494 (5. 9. 2013)
Dorý den,
dcera je zařazena do logopedické třídy, má dyslálii, chci se jen zeptat, jestli je vhodné ji přihlásit na výuku cizího jazyka- angličtina.Paměť má výbornou. Děkuji za odpověď. H.
Odpověď: Dobrý den. S výukou anglického jazyka bych posečkala, až se výslovnost v českém jazyce upraví. Mnohdy je právě druhý jazyk kontraproduktivní ve fázi fixace české artikulace. Například hlásky SCZ se v angličtině tvoří tzv. interdentálně ( mezizubně) a v češtině zase tak, že jazyk je za dolními řezáky. Dítě vše napodobuje přirozenou cestou a tak přebírá nevědomky i interdent. postavení jazyka z angličtiny.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 493 (5. 9. 2013)
Dobrý den, chci se zeptat jestli je možné,že syn vyslovuje hlásku L tzv. měkce, jestli je to tím, že má vytržený zoubek a to zrovna 1čku nahoře...a jak mám synovi vysvětlit Ř - už nám zbývá pouze toto a máme to zvládnuté.... moc díky Martina Líznarová
Odpověď: Dobrý den. Nesprávná znělost hlásky L nemusí nutně souviset s chybějící denticí. Důležitý je správně vedený pohyb jazyka. Naopak hláska Ř často selhává právě z důvodů chybějící jedničky. Dooručila bych Vám návštěvu u klinického logopeda, který Vám vysvětlí a přesně ukáže metodiku vyvození L a posoudí, jestli chybějící jednička je důvodem nevytváření Ř. Některé děti zvládnou tuto hlásku u bez jedniček.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 492 (5. 9. 2013)
Dobrý den , mám 5 ti letého syna.V současné době započas s docházkou do školky , mluvý sice tišeji , ale myslím že dost srozumytelně . Přesto je mu vytýkána výslovnost :r ,ř , š . Neráčkuje,při výslovnosti ř háček jakoby poliká , je možné , že toto bude mýt vzrůztající tendenci ? Je možné , že tato "špatná výslovnost "může býti dědičná ??? V rodině , vždy ob generaci potíže s výše uvedenými písmeny . Předem děkuji za vaši odpověd . Popř.neznáte prověřenou dětskou logopedii v oblastio Mladé boleslavi ? Děkuji Chadima
Odpověď: Dobrý den. Kontakt na klinického logopeda najdete v sekci Pro veřejnost - adresář klinických logopedů.V Mladé Boleslavi pracují kliničtí logopedi, s problémem syna si určitě poradí. Neváhejte a obraťte se na ně,v této fázi můžete pro syna mnoho udělat. Pokud se nesprávná výslovost zafixuje v době nácviku čtení a psaní, je pozdější náprava složitější.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 491 (4. 9. 2013)
Dobrý den, má dcera - 4 roky zaměňuje c,s,z za č,š,ž. C,s,z neřekně ani izolovaně. Máme se již objednat na logopedii, nebo je ještě čas?
Odpověď: Dobrý den. Ano, doporučila bych Vám již návštěvu logopedie. Pravděpodobně dostanete cvičení na sluchové rozlišování těchto hlásek a následně, pokud se hlásky nezačnou objevovat spontánně v řeči správně, je paní logopedka začne vyvozovat.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 490 (2. 9. 2013)
Dobrý den,můl syn(2roky a 9měs)nemluví,dnes jsme byli na foatr. a tam vše OK,ale posílají nás na logop. jelikož mám měs. do porodu čeká nás návštěva logop.na konci roku,rada bych ten čas využila a tak jsem se chtěla zeptat co nás čeká a co můžu udělat doma,aby jsem byli připraveni.Ani slovo jen sem tam nějaká salibka,slyší dobře i chápe.Děkuji za radu a zaodpověď. Renata
Odpověď: Dobrý den.
Více, než bych Vám mohla poskytnou touto formou, najdete náměty na hry s dítětem a informace jak s dítětem pracovat v publikacích D. Kutálkové : Vývoj dětské řeči krok za krokem, Průvodce vývojem dětské řeči či publikaci Budu správně mluvit - chodíme na logopedii. Doporučuji nezaměřovat se jen na řeč dítěte, hlavně nenutit dítě do nesmyslného opakování, ale hravou formou rozvíjet celou osobnost s dítěte.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 489 (2. 9. 2013)
Dobrý den, mám syna 5a půl roku. V polovině června mu byla odstraněná nosní mandle z důvodů častých onemocnění dýchacích cest, po 14 dnech od operace začal být syn strašně moc agresivní, vzteklý. A začal koktat. Nikdy nekoktal, trvalo to celý červenec, v polovině srpna z ničeho nic přestal na 14 dní. Znovu koktá, je to ještě horší, když mu to nejde říct dá si před pusu ruku. Na logopedii už docházíme rok, kvůli výslovnosti. Může to souviset s tím odstraněním nos. mandle? Děkuji za jakoukoli rada
Odpověď: Dobrý den. Nedomnívám se,že by samotný akt odstranění nosní mandle mohl spustit koktavost dítěte. Spíše bych pátrala., proč je syn více agresivní a vzteklý, co způsobuje změny chování, které by následně mohly ovlivnit i plynulost řeči. O změně v oblasti plynulosti řeči informujte svého klinického logopeda, metody při terapii balbuties ( koktavosti ) se liší od terapií vad výslovnosti. Případně kontaktujte dětského psychologa s kterým proberete chování dítěte a následně Vaše vhodné výchovné působení na dítě.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 488 (1. 9. 2013)
Dobrý den, naše dcera má 4,5roku a stále neumí říkat R a Ř. Kamarádka mě upozornila, že bychom s tím již měli něco dělat. Jaký je váš názor? Děkuji
Bc. Pavlína N.
Odpověď: Dobrý den. Hlásky R a Ř se fyziologicky většinou v řeči ustalují kolem pátého roku věku dítěte. Pokud je dcera jen vynechává nebo zaměňuje např. za J nebo L či jinu hlásku, máte ještě pár měsíců čas. Pokud je však již tvoří nesprávným způsobem , tzn. že většinou jazyk kmitá jinde než na špičce a zvuk zní chraplavě, je vhodné vyhledat klinického logoepda ihned.Vada vyslovování hlásky by se tak ještě vícefixovala a její náprava bývá komplikovanější.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 487 (1. 9. 2013)
Dobrý den,
je mi 24 let a kvůli studiu potřebuji do 3.9. večer zjistit, zda je moje neprávná výslovnost (hlavně, ráčkování, špatné ř, špatné sykavky) odcvičitelná. Na odcvičení budu případně mít dva roky a potřebuji se dostat do stavu, kdy dostanu logopedické potvrzení, abych mohla pokračovat ve studiu češtiny. Kam se mám takto narychlo obrátit, abych měla včas posouzení, zda má smysl dál studovat či nikoli? Děkuji.
Odpověď: Dobrý den. Doporučila bych Vám vyšetření u klinického logopeda v místě bydliště. Termín je dost šibeniční, je dost pravděpodobné, že budete mít problém se na vyšetření ,takto na poslední chvíli, objednat. Také se obávám se, že se Vám klinický logoped nebude moci zaručit, že do dvou let bude vada řeči odstraněna. Ve hře je spoust faktorů, které úspěšnou terapii ovlivnňují a které neodhadneme hned v počátku reedukace.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 486 (26. 8. 2013)
Dobrý den,
Mám skoro 8 letého syna, který stále neumí "R". Celý minulý rok jsme navštěvovali logopedii a učili se formou básniček, her.
Nyní syn tak z 50 procen použije D místo R, ale žádný další pokrok bohužel není.
Chtěla jsem se jen zeptat jak mám dále postupovat.

děkuji mnohokrát předem tza odpověď.

dušková
Odpověď: Dobrý den.
Učení se hlásky R formou básničky, kde se R vyskytuje ,není správná cesta. Naopak tím posílíte to, co chcete odbourat , tedy nesprávné vyslovování. Aby byl syn schopný hlásku vyvodit, musí mít jazyk patřičně rozcvičený. Vyplatí se nácviku hybnosti jazyka, zvláště jeho špičce, věnovat dostatek času.Jedině " šikovný " jazyk zvládne správný kmitný pohyb.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 485 (26. 8. 2013)
Dobry den
Prosim o radu.Me dceri jsou dva mesice.Podle dr v porodnici ma kratkou uzdicku pod jazykem.Pediatr rekl te to neni tak hrozne,ale i tak mi napsal zadanku na nastrih.Nechci samozrejme dceru vystavovat bolesti.Docetla jsem se ze se da s uzdickou cvicit aby se povolila.Je to tak? Nebo radite take nastrih? Dekuji za radu a pekny den.E.B.
Odpověď: Dobrý den. Doporučovala bych nechat uzdičku odstranit. Předejdete tak případným obtížím při vytváření správné artikulace a jazyk se tak bude moci přirozenou cestou ( při sání, příjmu potravy.. ) rozcvičovat.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 484 (18. 8. 2013)
Muj syn slavil nyni 4.narozeniny a jde poprve do skolky.Spatne mluvi,je mu spatne rozumet.Pusu doma skoro nezavre,ale proste slova rika spatne.Jak mame postupovat?napr.Ahoj-rekne ajoj,jerab-heban,dobre-gobé atd.Dekuji
Odpověď: Dobrý den. Doporučila bych Vám logopedické vyšetření, kterým klinický logoped zjistí o jakou případnou řečovou poruchu u syna se jedná. Po takto Vámi stručně popsaném způsobu mluvy dítěte nemohu zodpovědně poradit. Logoped vyšetřením zjistí, zda řeč je po obsahové a plynulostní stránce adekvátní věku dítěte a také zda výslovnost hlásek ( a jejich záměna) je, či již není v normě.Vy se snažte mluvit s dítětem se správným mluvním vzorem, v pomalejším tempu, případně si víceslabičná slova, nebo slova jež syn komolí, vytleskávejte po slabikách. Nenuťte syna do nesmyslného opakování slov, která mu činí obtíže.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 483 (17. 8. 2013)
Dobrý den.Je mi 20 let a mám problémy s řeečí.Mluvím rychle často se při řeči zadrhavam a je mi optižné nějaké slova vyslovit docela mě to trápí okol nerozumi co říkam prosím oradu předem děkuji:)
Odpověď: Dobrý den.Váš problém s řečí bude složitější než jen na písemnou radu v naší poradně. Doporučuji Vám vyhledat klinického logopeda, který na základě klinického vyšetření správně řečovou poruhu diagnostikuje a bude Vám nápomocen při následující terpii.Předpokládejte, že terapie nebude jednorázová a bude chtít Vaši maximální aktivní spoluúčast. Pozitivní je, že si řečové obtíže uvědomujete a chcete na jejich zlepšení pracovat. To samo je již částečný úspěch.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 482 (31. 7. 2013)
Dobrý den,
Mé dcerce 3 roku a 2 měsíce. Jsme cizinci, s narozeni doma mluvíme s ni ukrajinsky, venku česky, divame se na pohádky rusky, anglicky ... Ne mluví, všechno mi rozumí, je moc šikovná fyzicky v logických hrách (sklada puzzlu, pexeso a jiné hru) . Byly jsme u neurologa ,dcera ne chtěla spolupracovat . Diagnoza - vývojová dysfazie při ADHD . Máme hledat pomoc v logopeda nebo vyčkat do konce roku (jak i doporučila doktorka)?
Odpověď: Dobrý den. Rozhodně bych vyhledala pomoc u klinického logopeda. Dg. vývojová dysfázie s ADHD je poměrně těžká řečová porucha. Platí tady pravidlo, že čím dřívě se začne s terapíí, tím lépe. Klinický logoped bude v začátcích pracovat hlavně s Vámi, rodiči. Je třeba si osvojit jistý způsob komunikace s dítětem, domluvit preferenční jazyk,.... dozvědět se o dané dg. co nejvíce. Dcera bude mít také čas na postupnou adaptaci v logopedické ambulance a až dozraje do stadia možné spolupráce, půjde vše snadněji.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 481 (26. 7. 2013)
DOBRÝ DEN.POTŘEBOVALA BYCH PORADIT JAK MAM NAUČIT VNUKA SPRAVNĚ VYSLOVOVAT Ř.NĚJAKOU POMŮCKU VE SLOVECH NEBO SLABIKÁCH.MOC DĚKUJI ZA ODPOVĚD S POZDRAVEN RENÁTA.
Odpověď: Dobrý den. Základem pro výslovnost hlásky Ř je správná výslovnost hlásky R. Pokud vnuk vyslovuje hlásku R správně a je ve věku, kdy je ochoten spolupracovat ( cca po pátém roce věku), zkuste si hlásku R šeptat tak,aby měl zuby u sebe a přišpulené rty. Místo R by se mělo ozvat Ř. Vy však musíte vyslovovat - předříkávat - R, aby vnuk věděl, co má s jazykem dělat ( jazyk kmitá u R i Ř za horními řezáky). Budete-li úspěšní, začněte toto provádět s hlasem a následně si zkoušejte slabiky . Důležité je, abyste předříkávala slabiky s R. Následný postup je individuální.Vycházíme z toho, co jde dítěti nejlépe. Některým dětem se daří Ř na počátku slov ( řepa,řízek, řada, ....), jiným např, po souhlásce v kombinaci TŘ, DŘ.... Neméně důležité je cvičení sluchového vímání hlásky a dáleo procvičování bez našeho mluvního vzoru ( např. přes obrazový materiál), kdy si dítě již samo musí vybavit, jak hlásku vyvodit. Než s nácikem začněte, prověřte si výslovnost hlásky R. Také je třeba vycházet z informace, jak dosud vnuk hlásku tvoiří, zda ji vynechává, nahrazuje jinou hláskou ( obvykle z) nebo ji již tvoří, ale nezní správně ( velarizovaný zvuk). Od toho se také metodika hlásky odvozuje,Nebudete-li si postupem jista, vyhledejte odbornou pomoc. Někdy stačí jedna konzultace a výsledek je rychlejší a bezpečnější než laicky vedené postupy.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 480 (24. 7. 2013)
Dobrý den, paní Mgr.Půstová,

chtěla bych se stát klinickou logopedkou. Je mi 38 let a již pracuji. Mám vystudvanou pedagogickou fakultu a pak hotelnictví a turismus. Učím zejména cizí jazyky. Budu tedˇi učit prvňáčky angličtinu, tak bych o logopedii měla vážný zájem. Je zde nějaká možnost dálkového/ distančního studia na nějaké VŠ ?

Děkuji Vám za pomoc.

Hezký den,

J.K.
Odpověď: Dobrý den. Podmínky a možnosti studia, které musíte splnit pro vykonávání práce klinického logopeda najdete v sekci " Vzdělávání - Jak se stát klinickým logopedem "
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 479 (17. 7. 2013)
Dobrý den, můj tříletý vnuk byl poslán lékařkou na ORL, údajně pro opoždění řeči. Již dlouho mluví ve větách, mluví hodně, ale hovoří hodně v samohláskách, neříká některé souhlásky. Když je s ním zkouším, tak je odděleně řekně a slyší, ale zřejmě je neumí zakomponovat do řeči. Mohla byste poradit, jak to s ním trénovat? Děkuji. V.
Odpověď: Dobrý den. Dítě ve věku tří let má právo na to, aby jeho výslovnost nebyla čistá. Důležitější než výslovnost je obsahová a gramatická stránka řeči. Užívání jednotlivých hlásek - fonémů - v řeči souvisí s určitým stupněm vyzrálosti sluchového vnímání. Snažte se s dítětem hrát hry, které vedou k rozvoji sluchového vnímání ( úměrně věku hry na cvičení sluchové pozornosti, rozlišování a paměti.). Pediatr chce zřejmě vyšetření ORL lékařem z důvodů kontroly sluchu - jako orgánu. Mnohdy může být příčina samohláskové řeči u dítěte orgánová sluchová vada. Doporučovala bych kromě návštěvy na ORL oddělení zkontaktovat se i s klinickým logopedem, který Vám může být nápomecen v reedukaci řeči úměrně věku dítěte.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 478 (16. 7. 2013)
Dobrý den, mému synovi jsou 2 roky a 4 měsíce. Má několik slovíček jako máma, táta, hačí, hají, auto, ham aj., ale aby opakoval nebo začal mluvit sám, tak se mu nechce. Rozumí mi (aby např. něco někam donesl, nebo přinesl.) Motoricky je šikovný. Mluvila jsem s pediatrem a ten mi řekl, že do 3 let dítěte je to normální. Pokud i po 3tím roku se nic nezmění, bude se to řešit. Mám to zatím nechat být, nebo se na někoho obrátit? Mockrát děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den. Váš pediatr má v podstatě pravdu. Pokud je syn motoricky šikovný, řeči rozumí, zjevně nemá sluchovou ani jinou orgánovou vadu, pravděpodobně se bude jednat o fyziologicky opožděný vývoj řeči. Každé dítě má jiné "startovací "podmínky. Zhruba do tří let věku dítěte necháváme vývoji volný průběh. Samozřejmě je dobrém dítě řečově vhodně stimulovat, dávat mu příležitost k jeho projevům, nenutit jej do opakování , ale hrou podněcovat mluvní apetit ( hra na zvířátka, jednoduché rytmické říkanky...) Dbejte na celkový rozvoj osobnosti dítěte. Pokud bude řeč i po třetím roce na stejné úrovni jako dnes, vyhledejte pomoc u klinického logopeda.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 477 (25. 6. 2013)
potřebovala bych poradit jak mám naučit 4,5letou dceru vyslovit písmeno k!nedaří se nám to děkuji
Odpověď: Dobrý den. Základní postavení jazyka při vyslovování hlásky K : jazyk leží volně v ústech a jeho hřbet tvoří závěr na měkkém patře. Vyvozujeme tak, že dítěti prstem nebo špátlí posuneme hrot jazyka dozadu. Než však hlásku K vyvozujeme, musíme mít jistotu, že je dítě schopné hlásku K a T sluchově rozlišovat. Doporučovala bych však navštívit klinického logopeda, který by vám odborně patřičný " gryf " předvedl.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 476 (21. 6. 2013)
Dobrý den, synovi jsou 4 roky a v řeči plete předložky, občas je vynechá, občas splete. Také neměkčí a neumí č, r, ř. Máme zajít na logopedii, nebo je ještě čas?
Zuzana
Odpověď: Dobrý den. Určitě se na logopedii objednejte, pravděpodobně problém bude složitější a včasné reedukace Vám pomůže k zvládání synova mluvního projevu.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 475 (21. 6. 2013)
sykavky
dobrý den, můj syn (6let) stále zaměňuje sykavky. Nejprve neuměl č,š,ž, teď již umí, ale zase občas řekne i místo c,s,z. Také má problémy s vyslovením obtížnějšího slova (vynechá v něm slabiku, přehodí slabiky....).Celkově se obtížněji soustředí, v poradně říkají, že mají podezření na ADHD. Co bychom mohli cvičit? Na logopedii jsme objednaní až po prázdninách.
Děkuji
Odpověď: Dobrý den. Kéž by to bylo tak jednoduché a já Vám mohla v pár bodech dát návod, jak s dítětem nacvičit soustředění a potažmo vyslovování hlásek. Bohužel, problematika je širší a na konkrétní rady si budete muset počkat po logopedickém vyšetření. Je možné, že nepřesné vyslovování sykavek - nebo jejich zaměňování - je způsobeno nezralostí v oblasti sluchového vnímání. K přesnější diagnostice existuje testová baterie, kterou jistě na logopedii podstoupíte na základě výsledků Vám logoped doporučí konkrétní vhodná cvičení. V PPP jste jistě dostali náměty na cvičení pozornosti, soustředění, jejich cvičení má vliv i na ustálení hlásek.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 474 (12. 6. 2013)
Dobrý den, mému synovi bude v červenci 2013 - 5let. Zhruba před půl rokem jsem si všimla, že se zadrhává. Většinou když se soustředí říci něco ve větě,většinou první slabiku slova, jako - di,di, dinosaur. Tento týden v pátek jdeme na logopedii. Jak najdenout zadrhávání vznikne, předtím problémy neměl. Ve školkce jsem se ptala a prý u žádné problémy v kolektivu nemá, doma také problémy nejsou. Je z dvojčat, naroz.35+5týden bez jakýkoliv problémů. Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den.Koktavost nejčastěji vzniká mezi třetím až pátým rokem věku a je řazena k velmi závažným řečovým poruchám. Má několik stupňů (lehká,střední a těžká forma koktaosti). Příčiny vzniku nejsou doposud jasně známé. Je to dáno tím, že vznik koktavosti je výsledkem několik faktorů a vlivů na vývoj řeči a na každého jedince vlivy působí rozdílně.Také každý z nás má jiné - rozdílné dispozice. Svoji roli zde hraje i genetika. Často se jako jedna z příčin uvádí nerovoměrnost výkonů jednotlivých mozkových hemisfér - laicky převedeno rozdíl mezi tím co chci říc a tím co umím říct. Je dobře, že máte domluvenou konzultaci u klinického logopeda, jistě vás s problematikou koktavosti blíže seznámí a na základě klinického vyšetření syna doporučí vhodné metody.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 473 (12. 6. 2013)
Dobrý den. Před 4 týdny mi sundali fixní rovnátka, která jsem nosila 2 týdny. Pořád ale přetrvává stahování svalů ve tváři, napjaté svaly (i přes neurologickou léčbu) a špatná výslovnost, zvláště sykavky a ř. Můžete mi prosím poradit, v čem je problém, a zda se mám obrátit na logopedii, abych se znovu naučila mluvit. Mám velké obavy, aby mi to nezůstalo, což by při mém povolání učitelky byl nepřekonatelný problém. Děkuji za odpověď. P. K.
Odpověď: Dobrý den.Nevím, z jakých důvodů jste měla indikovaná fixní rovnátka. Pokud to bylo z důvodů úpravy dentice nebo skusu předpokádám, že doba, kdy jste nosila rovnátka, netrvala 2 týdny, ale 2 roky. Také nevím, jaká a proč byla stanovená neurologická léčba. Nicméně, doporučovala bych Vám navštívit ambulanci klinického logopeda, určitě Vám bude, podle aktuálního stavu,schopen poradit jak pracovat na zlepšení výslovnosti.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 472 (11. 6. 2013)
Dobrý den.5,5 letý syn je nadprůměrně nadaný a soc.zralý pro nástup do 1.třídy měs. před jeho 6tými nar.Mírně ale patlá,občas zaměňuje sykavky,asi že na něj příbuzní šišlali jak byl roztomilý.Nemá je tak zafixované.Dá se to během tří měsíců odstranit? A pokud ne,hrozí mu předčas.nástupem do školy vznik dysgrafie nebo jiných poruch jak psycholog tvrdí?
Odpověď: Dobrý den.Není jednoduché takto na dálku posoudit, jaký vliv bude mít nesprávné vyslování sykavek na případné školní obtíže a zda je dítě schopné během tří měsíců onen deficit zvládnout. Musela bych dítě vyšetřit testovou baterií, která nám pomůže v orientaci příčin záměn sykavek. Jedna z příčin by mohla být tzv. nezralost v oblasti sluchové percepce, která by mohla mít v průběhu vzdělávání následky nejrůznějších dys poruch.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 471 (9. 6. 2013)
Dobrý den,
mám syna 5let, který od tří let ráčkuje, s tím souvisí i to, že nedokáže vyslovit "ř", místo toho říká "z". Nikde v poradně sme ještě nebyli. Synkovi to dělá starosti, protože má ř ve svém příjmení a nedokáže jej pořádně vyslovit. Můžete mi poradit nějaký postup jak jej odnaučit ráčkovat a správně vyslovovat "r" i "ř". Děkuji
Odpověď: Dobrý den. Doporučila bych návštěvu u klinického logopeda, který vyšetřením zjistí, zda problém není třeba ve zvětšené podjazykové uzdičce. Ta by totiž mohla bránit správné výslovnosti hlásky R.Také poradí konkrétní nejvhodnější metodu pro syna, která by vedla k odstranění hrdelního vyslovování a vyvození správného R, následně Ř. Máte nejvyšší čas tuto problematiku začít řešit, čím později se do toho pustíte, tím více si nesprávnou výslovnost bude syn fixovat a hůře se jí zbavovat.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 470 (5. 6. 2013)
Dobrý den,
prosím jak mám naučit šestiletého syna R.Chodíme na logopedii,ale nedaří se.Jsme tam 5 minut což se mi zdá velice málo.Syn si 3x zkusí ,,drrrn,drrn, a jdeme domu.Jaký je prosím váš názor.Moc děkuji
Odpověď: Dobrý den. Nácvik hlásky R je někdy dlouhodobější záležitost, protože se pro úspěšnost jejího vyvození musí vycvičit jistá hbitost jazyka. Návštěva u klinického logopeda by však neměla trvat jen pět minut. Logoped by Vám měl poradit, jaká cvičení s dítětem denně procvičovat, abyste vycvičili právě hbitost a rychlost jazyka.Hlavní cvičení je však v domácím, cíleném, každodenním procvičování podle instrukcí klinického logopeda.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 469 (4. 6. 2013)
Dobrý den,neumím písmenko R a mám s tím vážný problém při výběru povolání.Děkuji Pavla
Odpověď: Dobrý den. Ano, nesprávná výslovnost Vás může omezovat při výběru povolání. Můžete se však nesprávnou výslovnost pokusit napravit. Doporučoval bych Vám konzultaci u klinického logopeda.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 467 (4. 6. 2013)
Dobrý den, při vyvození hlásky L mám problém s tím že když dám jazyk za horní patro a snažím se vyslovit L tak jazyk jde směrem ven místo za dolní zuby. Nevím si rady jak to změnit. Prosím o stručný návod.Děkuji
Odpověď: Dobrý den. Místo snahy vyslovovat hlásku L, snažte se nejprve beze zvuku rozhýbat jazyk v tom správném směru , tzn. od horních řezáků za dolní. Až tento pohyb zvládnete, začněte k pohybu připojovat i hlas. Pravděpodobně máte ne zcela obratný jazyk a proto svoji pozornost věnujte právě hbitosti a hybnosti špičky jazyka. Postupy vhodné konkrétně pro Vás, pro rozcvičení jazyka a svalů, které se správné výslovnosti účastní, získáte u klinického logopeda.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 466 (4. 6. 2013)
Zdravim, a jeste prosim, druha vnucka-4roky vyslovuje misto K pism.T.Na logopedii je pry brzy.Co mozno udelat pro upravu reci?
Dekuji.J.F.
Odpověď: Dobrý den. Nezdá se mi, že by bylo na logopedii příliš brzy. Záměn hlásek K a T bývá signálem toho, že má dítě nevyzrálou sluchovou percepci. Doporučovala bych Vám vyhledat v místě bydliště klinického logopeda, který po klinickém vyšetření doporučí, zda ještě s logopedickou péči posečkat nebo již začít s dítětem, pod dohledem logopeda, pracovat.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 465 (4. 6. 2013)
Dobry den,vnucka-6 let-vyslovuje spatne R a Ř.Lecba spociva hlavne v domacim opakovani slovicek a spojeni dtn.Dnes bylo opet na log.zjisteno,ze ma vnucka R posazeno hodne v krku.Lecba trva 2 roky jednou za mesic, ale vysledky zadne.Jak pomoci?dekuji J.F.
Odpověď: Dobrý den. Nejčastější příčina nesprávné výslovnosti hlásek R a Ř je v neobratnosti jazyka. Více než opakování slovíček tzv. substituční metodou, kdy místo R se snažíte vyslovovat jemné " d", zaměřte se na hybnost a hbitost jazyka, zvláště jeho špičky. Bohužel, nácvik správného R bývá často dlouhodobý, zvláště pokud se jedná o přecvičení R velárního ( tzv. tvořeného v krku) na jeho správné předojazyčné vyslovování.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 464 (3. 6. 2013)
Dobrý den. Dceři jsou 4roky a má největší problém s vyslovování č,r,ř a to obzvláště uprostřed a na konci slova. Ještě je u ní takový problém a to možná i souvisí s nosní mandlí (jak nám bylo řečeno u pediatra), že má často povystřčený jazyk a při mluvení ho jakoby stále nechává mezi zuby (nevím, jestli to nazvat ´´šlapaním´´ si na jazyk. Je to velký problém, dá se to řešit? Děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den. Váš pediatr má pravdu, povystrčený jazyk může být zapříčiněn zvětšenou nosní mandlí. Následně se často vytváří nesprávná výslovnost hlavně hlásek C S Z, Č Š,Ž., T D,N. Doporučovala bych vyšetření dcery na ORL oddělení a na základě výsledků nosní mandli nechat odstranit. Po odstranění nosní mandle je však třeba začít rehabilitovat i nosní dýchání a obnovit správnou klidovou polohu jazyka. To se následně řeší u klinického logopeda.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 463 (1. 6. 2013)
Dobrý den, od příštího školního roku budu studovat speciální pedagogiku s účelem stát se později klinickým logopedem - mohu se zeptat, jak je to s mírou nezaměstnanosti, s uplatněním se? Je možné se touto prací bez problémů uživit? (např. bez pomoci manžela, apod.) Mnohokrát děkuji, J.Š

Odpověď: Dobrý den. Na tuto otázku Vám nejsem plně kompetentní odpovědět. Pracovní příležitosti jistě jsou,ale tak jako i v jiných oborech, nikdo Vám nezaručí okamžité umístění na pozici, kterou byste chtěla vykonávat. Prací se lze uživit, záleží na tom, jaké máte nároky. Také musíte počítat s tím, že jako začínající klinický logoped máte méně zkušeností a musíte hodně investovat ( časově i finančně) do dalšího vzdělávání v daném oboru ( kurzy, stáže, atestace...)
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 462 (31. 5. 2013)
Dobrý den, chtěla bych se stát klinickým logopedem.Příští rok budu maturovat a tak koukám po VŠ a vůbec si nevím rady, tak prosím o pomoc.Jak bych měla postupovat abych se jím stala? jaká škola by byla nejlepší?
Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den. Podrobné informace naleznete v sekci " vzdělávání - jak se stát klinickým logopedem".
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 461 (31. 5. 2013)
Dobrý den, dceři byly v květnu 4 roky a neumí říkat č,š,ž (říká c,s,z), l,r,ř. Máme začít chodit na logopedii nebo ještě počkat?
Děkuji za odpověď
Veronika
Odpověď: Dobrý den. S nácvikem výslovosti bych pravděpodobně posečkala do podzimu. Pokud správně tvoří hlásky ĎŤŇ, je docela možné, že ČŠŽ v blízké době začne tvořit také správně.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 460 (31. 5. 2013)
Dobrý den, můj syn (5,5 let) se naučit říkat r ve všech spojeních, ale neumí ho prodloužit. Je vhodné ho začít učit ř?
Děkuji za odpověď
Jana
Odpověď: Dobrý den. K nácviku hlásky R je lepší, když dítě dokáže tuto hlásku prodloužit. Jsou však někteří, kteří zvládnou nácvik hlásky Ř i bez dlouhého R. Je to velmi individuální.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 459 (29. 5. 2013)
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, mám již od mala vadu řeči, neumím vyslovovat písmeno Ř , prakticky ho vůbec nepoužívám, zda i když je mi již 24 let je možné tuto vadu odstranit, zda má cenu navštívit logopedickou poradnu.
Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den. Ano, i v dospělém věku lze odstranit vadnou výslovnost hlásky Ř. Pokud Vám současné vyslovování vadí, vyhledejte klinického logopeda, jistě Vám poradí.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 458 (28. 5. 2013)
dobrý den syn měl v lednu dva roky a chci se zeptat,skoro vubec nemluvi jen takové máma,táta,mnam,ham jina jen občas breptání nic vic a ješte je to slyšet jako kdyby chtl šišlat,dělá mi to starost deti v jeho veku i mladší už říkaji i ahoj auto atd,prosím dekuji za odpoved,dcera má15mes.a připadá mi že i težká písmenka docela dobře říká,a syn ani nechce se soustředit na četbu obrázky ukazovat nechce se vubec soustředit,je s tou řečí spojené určitě dekuji proč za odpoved K.J
Odpověď: Dobrý den. To, že syn ve dvou letech ještě plynule nemluví, může být skutečně důsledek jeho zatím nezájmu o spolupráci nad knížkou a nezájmu opakovat po nás jednoduchá slovíčka. Pravděpodobně není pro tuto aktivitu ještě vyzrálý a musíte hledat jiné formy, kdy se hravou formou rozvíjí na poli vnímání naší řeči , rozumění a její následné užívání. Může to však být i signál k následné vývojové poruše řeči. Nicméně, každé dítě má svoje vlastní vývojové tempo a zhruba do tří let věku dítěte tolerujeme tento tzv. opožděný vývoj řeči. Pokud si nevíte rady, jak s dítětem v tomto věku pracovat, doporučuji domluvit si, v místě bydliště, konzultaci na oddělení klinické logopedie.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky

Dotaz č. 457 (27. 5. 2013)
Krásný den, mé holčičce bude v listopadu 4roky a zvladne akorat mama tata babí čiči a bumbat bojím se že nebude mluvit. začla chodit do školky ale zadna změna se neprojevuje. Byla jsem sní i na foniatrii, tam mi řekli že slyší. potřebuji poradit co dal. děkuji Šárová Benešov
Odpověď: Dobrý den. Důvodů, proč dcera ve čtyřech letech ještě nemluví, může být více. Je dobře, že máte zkontrolovaný sluch, tudíž příčina nebude v poruše sluchu. Bylo by dobré zajistit dále neurologické, psychologické a hlavně logopedické vyšetření. Po absolvování těchto vyšetření bude jasnější, jaké mohou být příčiny nemluvnosti dítěte a na logopedii se zvolí vhodný terapeutický postup.
Zuzana Půstová Nahoru na začátek stránky