XIV. AFAZIOLOGICKÉ SYMPÓZIUM A I. THOMAYEROVSKÝ KLINICKO-LOGOPEDICKÝ WORKSHOP  

XIV. AFAZIOLOGICKÉ SYMPÓZIUM A I. THOMAYEROVSKÝ KLINICKO-LOGOPEDICKÝ WORKSHOP  

zpráva z afaziologického sympozia


XIV. AFAZIOLOGICKÉ SYMPÓZIUM A I. THOMAYEROVSKÝ KLINICKO-LOGOPEDICKÝ WORKSHOP  

Afaziologické sympózium proběhlo poprvé v roce 2000 v Bratislavě v rámci česko - slovenské spolupráce, poté se akce konala střídavě v Brně a v Bratislavě. Ve dnech 16. a 17. června se konalo v pořadí XIV. afaziologické sympózium v Praze. Akci pořádala Neurologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice společně s Katedrou logopedie Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, s podporou Asociace klinických logopedů ČR a Slovenskej asociácie logopédov. Interdisciplinárnost odborného programu dokumentují účastníci z řad neurologů, neurochirurgů, klinických logopedů, psychologů, lingvistů z Česka a ze Slovenska. Přednášejícími byli pan prof. MUDr. David Netuka, Ph.D., prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD., doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D. a další. Svojí účastí podpořili setkání prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., doc. PaedDr. Ivona Bytešníková, Ph.D., předsedkyně AKL ČR Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová. Na setkání afaziologů navázal I. thomayerovský klinicko-logopedický workshop s problematikou z oblasti neurogenních poruch komunikace. 

Obě odborné akce měly velmi pozitivní ohlasy účastníků, a proto se těšíme již nyní na příští ročník.  

Připojené fotografie dokreslují atmosféru odborného setkání. 

Program přednášek a kontakty na přednášející je možno vyhledat v archivu proběhlých akcí viz  zde

 

Milena Košťálová

25. 7. 2023

Zpět