Ohlédnutí za XXX. konferencí AKL v Průhonicích 2023

Ohlédnutí za XXX. konferencí AKL v Průhonicích 2023

informace o proběhlé konferenci AKL ČR


Ve dnech 20. – 21.10. 2023 proběhla XXX. výroční konference AKL. (tisková zpráva a další informace k výročí zde)

V prostorách vzdělávacího a informačního centra Floret v Průhonicích se sešlo více jak tři stovky specialistů z oblasti klinické logopedie a souvisejících oborů. Letošním tématem se staly poruchy artikulace v širokém pojetí. Poděkování patří všem tuzemským i zahraničním přednášejícím (např. Dr- Buntová, Dr. Šišková), jenž představili své příspěvky. V rámci XXX. výročí suverenity oboru klinické logopedie byli vzpomenuti a oceněni ti, kteří stáli u jeho zrodu či se svojí dlouhodobou prací podíleli na rozvoji oboru. Děkujeme i panu poslanci MUDr. Philippovi, za milou návštěvu a předání cen.

Současná generace pokračuje v jejich snažení, což dokazovala jak hojná účast na konferenci, tak probíhající debaty. Poděkování patří též všem vystavovatelům za prezentaci nových edukačních materiálů, pomůcek a dalších.

Tedy za rok na shledanou v Seči.

27. 10. 2023

Zpět