Pozvánka na vzdělávací akce- ortoptiků a kl. logopedů

Pozvánka na vzdělávací akce- ortoptiků a kl. logopedů

informace, pozvánka a program k mezinárodní konferenci, která se bude konat v říjnu v Brně, dále  pozvánka na dva workshopy, v září logopedický a v listopadu fyzioterapeutický v Kouřimské Nové Vsi


Vážení kolegové,

zde najdete informace a pozvánky na akce v Brně a na Vysočině, které se týkají oblasti zrakových poruch a úzce souvisí i s logopedickou problematikou

 

více najdete zde (nebo níže)

 

Konference na téma:
Faktory ovlivňující výsledky ve škole
Digitální věk a jeho dopad nejen na oční pohyby

Středa 21.10.2020 Brno
VUT, Fakulta stavební, Veveří 331/95, Brno
Hlavním hostem a přednášejícím bude Karoline Coursaget z Francie.
Odborný program bude probíhat od 10:00 do 17:00 hod.
Minimální počet účastníků 35, maximální počet účastníků 100.
Poplatek za konferenci je 1300,- Kč.
Zájem o konferenci je nutno potvrdit nejpozději do 4.10.2020 na email: brnoseminare@seznam.cz
Každý účastník obdrží potvrzení o účasti.
Těšíme se na setkání s Vámi!

Program

Od 9:00 Přivítání a registrace
10:00
Zahájení semináře
Mgr. Andrea Jeřábková - ortoptista
10:10 – 10:40
Šířka fúze a kontrastní citlivost jako faktory ovlivňující čtení - ortoptista
Mgr. Andrea Jeřábková
10:40 – 11:10
Zkřížená lateralita - ortoptista
Karoline Coursaget
11:10 – 11:30
Diskuze
11:30 – 11:50
Přestávka
11:50 – 12:20
Ovlivnění chování dítěte dle Aplikované behaviorální analýzy (ABA) – klinický logoped
Mgr. Petra Hrančíková
12:20 – 12:50
Oční pohyby u dyslexie – ortoptista
Karoline Coursaget
12:50 – 13:10
Diskuze
13:10 – 14:10
Oběd
14:10 – 14:40
Vliv digitálních technologií na spánek – neurolog
MUDr. Lenka Danielová
14:40 – 15:00
Jak digitální věk ovlivňuje oči
Karoline Coursaget
15:00 – 15:20
Diskuze
15:20 – 15:40
Přestávka
15:40 – 16:10
Vliv rozvoje zrakového vnímání na školní úspěšnost – speciální pedagog
Mgr. Marie Jelínková
16:10 – 16:30
Projevy Irlen syndromu ve škole – ortoptista
Mgr. Andrea Jeřábková
16:30 – 16:50
Diskuze
16:50 – 17:00
Ukončení semináře

Workshopy

23.9. – 24.9.2020
Aplikovaná behaviorální analýza a její využití při rozvoji řeči – klinický logoped
Oční projevy při poruše čtení či dyslexii, zkřížená lateralita – ortoptista

Typ akce: kurz
Školitel: Mgr. Petra Hrančíková
Mgr. Andrea Košťálová
Určeno pro: logopedy, ortoptisty, pedagogy, fyzioterapeuty, psychology, rodiče
Termín: 23.9. středa 10,00 - 18,00 – 24.9. čtvrtek 9,00 – 14,00
Místo konání: Kuřimská Nová Ves, penzion Slunečnice
(v krásném a klidném prostředí - www.penzion-slunecnice.cz), doprava auto nebo autobus)
Počet účastníků: minimální počet 15, maximální počet 35
Cena semináře: 3800,- Kč ( v ceně je ubytování a strava po oba dva dny)
Program: - Co je a co není ABA, vysvětlení mýtů ABA
- Chování (antecedent, motivace, diskriminační stimul, posilnění, trest)
- Praktické nastínění procedur, které lze využít v praxi
- Rozvoj řeči, verbální operanty
- Teorie - typické oční projevy u poruch čtení
- Praktické ukázky diagnostiky a terapie při poruchách čtení
- Teorie zkřížené laterality z pohledu ortoptisty
- Praktické ukázky projevů a terapie zkřížené laterality
Přihlášky: svoji účast potvrďte na email brnoseminare@seznam.cz
Uzávěrka přihlášek: 12.9.2020 (nebo při naplnění workshopu)


11.11. – 12.11.2020
Cvičení pro správný neuromotorický rozvoj dětí – fyzioterapeut
Irlen syndrom, správné oční pohyby - ortoptista

Typ akce: kurz
Školitel: Mgr. Ing. Eva Vingrálková, Ph.D.
Mgr. Andrea Košťálová
Určeno pro: fyzioterapeuty, ortoptisty, pedagogy, logopedy, rodiče
Termín: 11.11. středa 10,00 - 18,00 – 12.11. čtvrtek 9,00 – 14,00
Místo konání: Kuřimská Nová Ves, penzion Slunečnice
(v krásném a klidném prostředí - www.penzion-slunecnice.cz), doprava auto nebo autobus)
Počet účastníků: minimální počet 15, maximální počet 35
Cena semináře: 3800,- Kč ( v ceně je ubytování a strava po oba dva dny)
Program: - zjednodušené teoretické základy vývoje dítěte a jeho smyslů
- praktická cvičení na podkladě senzorické integrace, spolupráce smyslů vestibulárního, proprioceptivního a zrakového, cvičení pro integraci primárních reflexů, cvičení pro podporu spolupráce obou mozkových hemisfér
- teoretické základy Irlen syndromu
- problémy se čtením, psaním, pozorností, rychlostí, citlivostí na světlo z pohledu ortoptisty
- praktická cvičení motility, konvergence, sakadických pohybů, fixace
Přihlášky: svoji účast potvrďte na email brnoseminare@seznam.cz
Uzávěrka přihlášek: 15.10.2020 (nebo při naplnění workshopu)

25. 8. 2020

Zpět