EVROPSKÝ DEN LOGOPEDIE 2012

Stáhněte si letáček k vytištění ( PDF soubor, 94 kB

Evropský Den logopedie 2012 

Téma : Komunikace a koktavost

Zpráva ze zasedání CPLOL – Nice, Francie -   20.- 21.10.2012Obě komise tentokrát pracovaly většinou odděleně, občas měly krátký společný blok

CPLOL se aktivně kontaktuje na další mezinárodní logopedické organizace – IALP(International Association of Logopedics and Phoniatrics) , ASHA (American Speech-Language- Hearing Association)


Krátká přednáška paní Kamini Gadhok o britském projektu „Giving Voice“ . Podtitul je: Stejně jako se v roce 2010 v Anglii změnila vláda, mění logopedie životy lidí. Snaží se obeznámit širší veřejnost s náplní logopedické péče. Do projektu se již zapojilo asi 200 vrcholných politiků. Logopedi sami kontaktují lokální politiky, píší články o logopedii, jsou aktivní na facebooku, rozšiřují mezi lidmi písně ve znakové řeči. Do projektu se zapojilo také  množství studentů.

Na minulém zasedání CPLOL v Haagu došlo k ustavení nových pracovních skupin v rámci PP komise. Jsou to:

Mezioborová spolupráce v oblasti logopedie
Marketink a media
Ekonomické hodnocení v logopedii
Současný stav profesionální praxe v logopedii
Prevence

Následující Dny logopedie (6.března) mají podtituly:
rok 2013 Sluchové postižení
rok 2014 Multilingualismus (ještě není definitivně schválen)

Informace o projektu CPLOL NetQues (Aileen Patterson)
Projekt funguje od r. 2010. V současnosti je v něm zapojeno 65 partnerů – jedná se o významné odborníky v logopedii, kteří se věnují vzdělávání dalších logopedů. Skupina je rozdělena na 6 pracovních týmů.

Další zasedání CPLOL se uskuteční 24. - 25. května 2013 v Sofii v Bulharsku. Následovat bude mezinárodní logopedický kongres ve Varně. Toto zasedání CPLOL bude volební. Za každý stát budou volit  jeho 2 delegáti. Národní asociace mají v tuto dobu možnost jmenovat své zástupce na jednotlivé posty v CPLOL.

V roce 2012 CPLOL zaštiťuje 33 profesních organizací logopedů ( z nichž jedna je pozorovatelem) ve 30 evropských zemích. Tyto členské asociace sdružují více než 80 000 profesionálních logopedů.