Evropský Den logopedie 2013

Téma Evropský Den logopedie :Řeč a vývojová dysfázie

Zprávy ze zasedání CPLOL v Paříži – 19. a 20. října 2013
PPkomise

Informace o kongresu CPLOL, který se uskuteční 29.-30.5.2015 ve Florencii, Itálie. Téma je: Interakce – Lidé- Komunikační poruchy

Další země se uchází o členství v CPLOL- Maďarsko. Již splnilo veškeré předpoklady a vyplnilo přihlášku do CPLOL. Na dalším zasedání CPLOL v květnu se bude schvalovat, zda Maďarsko přijmout do CPLOL či ne.
O členství má zájem také Turecko. Tento stát však není členem EU a proto může být v CPLOL pouze jako pozorovatel.
CPLOL se řídí francouzskými zákony

Témata na Evropský den logopedie v následujících letech:
2014 – Multilingualismus, podtitul Mnoho jazyků, mnoho kultur, jedna komunikace
2015 – Neurovývojové poruchy
2016 – Dyspraxie
2017 – Poruchy polykání
2018- Alternativní a augmentativní komunikace
2019 – Hra jako terapeutický přístup

Poté následovala debata o tom, zda hlasová cvičení a techniky u herců, zpěváků či politiků spadají pod logopedii a kdo by měl být v těchto případech hlavním zainteresovaným – nikam jsme nedospěli, každá členská země to má jinak

V tuto chvíli pracují v PP komisi CPLOL 3 podskupiny

Skupina Marketing a media- článek o její činnosti je na www.cplol.eu. Její činnost je téměř u konce a do budoucna by se tato skupina měla přetransformovat do skupiny IT a Technika v logopedii
Ekonomická situace v logopedii – tato skupina má prozatím metody a cíle, na co se bude soustředit
Spolupráce v klinické praxi
zatím jsme shromáždili definice a příklady spolupráce
seznam řečových vad a poruch
do 30.11. je třeba, aby každá zainteresovaná země dodala příklady mezioborové spolupráce
vše je třeba sumarizovat a přeložit z angličtiny do francouzštiny

Příští zasedání CPLOL se koná na Maltě ve dnech 31.5. - 1.6. 2014

zpracovala Irena Šáchová