Sluchová vada u dětí

Pokud dítě několik měsíců po narození nereaguje na zvuky, neslyší na zavolání, přestává žvatlat, a nepokouší-li se mluvit ani později, může se jednat o sluchovou vadu. Neotálejte a při sebemenším podezření, že dítě neslyší, se obraťte na odborné pracoviště (ORL lékař, foniatr).

Dítě bude odborně vyšetřeno a po určení typu a velikosti sluchové vady mu budou doporučena sluchadla nebo kochleární implantát.

Pozdě stanovená diagnóza může dítě s těžkou sluchovou vadou poznamenat na celý život!

Někdy se stane, že dítě reaguje na vaše pokyny jen na malou vzdálenost a později, když začne chodit a vzdaluje se z vaší těsné blízkosti, přestane na vaši řeč reagovat. Tak se může projevovat nedoslýchavost. Také v tomto případě ihned vyhledejte odbornou pomoc pediatra, ORL lékaře nebo foniatra v místě bydliště.

Po případném potvrzení sluchové vady vyžadujte, aby vám byl doporučen klinický logoped, který vám poradí, jak s dítětem pracovat.

Bez doporučení se můžete objednat v Centru kochleárních implantací u dětí, U Mrázovky 15, 150 00 Praha 5, tel. 251 013 811.

Mgr. Jitka Holmanová